Zamestnanci by nemali zabudnúť na jednu povinnosť, musia tak urobiť do 15. februára

Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže písomne požiadať ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

09.02.2024 06:00
pohovor, odchodné, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla 2024.

Predpísané tlačivo

„Zamestnancom, ktorí mali v roku 2023 len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, teda zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko nemali žiadny iný zdaniteľný príjem, napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania, môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie,“ uvádza Finančné riaditeľstvo. Musia o to do 15. februára požiadať na predpísanom tlačive.

Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania, predloží k žiadosti okrem potvrdení o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, aj ďalšie doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenie, ako sú nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak v danom termíne nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.

Potvrdenie o príjmoch

Ak zamestnanec nesplní podmienky pre podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania a jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v minulom roku 2 461,41 eur, svoju daňovú povinnosť si vysporiada cez daňové priznanie v termíne do 2. apríla. Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa do 10. marca 2024.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, prípadne 3 % nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #ročné zúčtovanie #daňnové priznanie