Na podanie daňového priznania máte už len niekoľko dní

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2. apríla 2024. Daň musí zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

14.03.2024 06:00
manželia, dane, muž, žena, daňové priznanie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura s výnimkou uvedenou v zákone o dani z príjmov, alebo ak vykazuje daňovú stratu, informuje Finančná správa.

Dodáva, že do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čo znamená, že je rezidentom Slovenska.

TB, pr Čítajte viac Rady pre podnikateľov: Daňové priznanie bez účtovníka, aj keď sa nevyznáte v daniach? Dá sa to, pozrite sa ako

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov vo výške 2 461,41 eura pre účely posúdenia povinnosti sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo daňovník neuplatní iný postup a ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň.

Daňovník si taktiež môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2. marca 2024 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho podáva v papierovej forme).

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na predpísanom tlačive elektronicky.

Finančná správa / FS / Kriminalisti / Čítajte viac Tisícom rodičov prídu listy z finančnej správy pre chybu pri daňovom bonuse na dieťa, dostanú čas na nápravu

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je možné podať na tlačive, ktoré je označené OZN493v22 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

Daňovník v oznámení je povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (teda novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30. 4. 2024, 31. 5. 2024 alebo 30. 6. 2024).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #daňovníci #daňové priznanie