Poslanci navrhujú veľké zmeny v priezviskách. Budú aj muži po sobáši používať dve priezviská a predstavovať sa Ján Horváth Novák? A čo deti?

Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať napríklad Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská.

02.04.2024 06:00
zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Foto:
Ilustračné foto.
debata (55)

Poslankyne z klubu opozičného PS navrhujú, aby si osoby, uzatvárajúce manželstvo, mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov. Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania bez ohľadu na ich národnosť a potrebu jej deklarácie. Vyplýva to z predloženej novely zákona o mene a priezvisku, ktorou sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony. Obsahuje i ďalšie zmeny.

Problémy z praxe

„Navrhovaná zmena zákona o mene a priezvisku a ďalších súvisiacich predpisov sa zameriava na odstraňovanie problémov a znevýhodnení, vyplývajúcich z praxe,“ deklarovali predkladateľky. Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať napríklad Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská. „Podľa súčasnej právnej úpravy snúbenci môžu vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ponechá svoje doterajšie priezvisko,“ pripomenuli.

Priezviská detí

Určiť dieťaťu priezvisko zložené z priezvisk oboch rodičov chcú poslankyne umožniť aj v prípade nezosobášených rodičov. V súčasnosti môže mať dieťa priezvisko len po jednom z rodičov. „Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia rodičom, ktorí nie sú zosobášení, súčasná právna úprava nereflektuje potreby, vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal,“ skonštatovali.

Osobám, ktoré uzatvorili manželstvo alebo iný riadne osvedčený vzťah, napríklad registrované partnerstvo, v súlade s právnym poriadkom iného štátu, navrhujú umožniť zosúladiť si prijaté priezvisko s priezviskom evidovaným matrikou na Slovensku. „Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, kedy slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia) majú dve odlišné identity s dvomi odlišnými priezviskami v rôznych krajinách. Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli (priezvisko prijaté pri jeho uzatvorení) a druhú na Slovensku (pôvodné priezvisko),“ zdôvodnili. Nemožnosť zosúladiť si priezviská označili predkladateľky za zásah do práva na súkromie, ktorý nemá legitímne odôvodnenie. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra 2024.

55 debata chyba
Viac na túto tému: #sobáš #meno #priezvisko #priezvisko manželov #priezvisko detí