Pri darovaní nehnuteľnosti sa vyžaduje aj súhlas banky. V ktorých prípadoch?

Kedy je možné darovať nehnuteľnosť s hypotékou?A možno taký byt či dom darovať aj deťom?

14.04.2024 06:00
UP muž a žena na gauči Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Banky povoľujú vlastníctvo bytu, na ktorom leží ťarcha hypotéky, previesť na inú osobu, ale len vo vymedzených prípadoch. Vlastník bytu by sa mal obrátiť na banku, od ktorej hypotekárny úver dostal. Tá má totiž na predmetnú nehnuteľnosť záložné právo a len banka môže rozhodnúť, či prevod vlastníctva povolí. Dohodnúť sa však treba nielen s bankou, ale aj s osobou, ktorú chce vlastník obdarovať. S darovaním bytu, na ktorom viazne hypotéka, by mal obdarovaný vopred súhlasiť.

V väčšine prípadov banky povoľujú prevod vlastníctva – darovanie – nehnuteľnosti s hypotékou. Banka prevod nepovolí ak by boli porušené základné princípy poskytovania hypoték, napríklad ak by sa novým vlastníkom stala právnická osoba, alebo ak by banka zhodnotila, že takýto prevod so sebou nesie zvýšené riziko ďalšieho riadneho splácania poskytnutého úveru.

Povolenie banky

Banka vždy posudzuje žiadosť o prevod vlastníckeho práva individuálne, pričom zohľadňuje najmä negatívne situácie v súvislosti so splácaním úveru zabezpečeného predmetnou nehnuteľnosťou.

Ak by majiteľ previedol nehnuteľnosť na inú osobu bez súhlasu banky, porušil by zmluvné podmienky, čoho dôsledkom by mohlo byť napríklad aj okamžité zosplatnenie úveru. Je však pravdepodobné, že prevod vlastníctva by sa bez súhlasu banky ani nemusel podariť zrealizovať, pretože predloženie súhlasu si zvyknú vyžadovať katastre.

Majiteľ nehnuteľnosti, ktorý je zároveň dlžníkom, a chce darovať zaťaženú nehnuteľnosť by si mal uvedomiť, že aj po darovaní naďalej ostáva dlžníkom. Obdarovaný získa nehnuteľnosť a stáva sa tak záložcom – majiteľom založenej nehnuteľnosti. Nepreberá však na seba dlh a záväzok splácať hypotéku.

Čo zmluva nezakazuje

Zmluva o hypotekárnom úvere prevod vlastníctva na ďalšiu osobu nezakazuje. Klient musí prísť do banky, podať žiadosť o zmenu na úvere. V tomto prípade, nakoľko ide o darovanie, predloží banke podpísanú darovaciu zmluvu, ktorou nový vlastník nadobudne predmetnú založenú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva. Na základe týchto dokladov banka posúdi predmetnú žiadosť, teda buď vystaví súhlas s prevodom, alebo žiadosť zamietne. Ak banka súhlasí s prevodom, požaduje od klienta predloženie žiadosti o zmenu vlastníka založenej nehnuteľnosti a právoplatne uzatvorenú darovaciu zmluvu. Klientom banky sa odporúča, aby prišli do banky ešte pred samotným spísaním darovacej zmluvy.

Darovať nehnuteľnosť, na ktorú má majiteľ hypotekárny úver, možno aj neplnoletým deťom. Nehnuteľnosť zaťaženú záložným právom je možné platne darovať aj neplnoletému dieťaťu, v takomto prípade by sa však na platnosť darovacej zmluvy vyžadoval aj súhlas súdu s takýmto darovaním a dieťa by pri podpise darovacej zmluvy nemohol zastupovať rodič, ale len súdom ustanovený kolízny opatrovník.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dom #byt #hypotéka #darovanie #nehnuteľnosť