Poslanci navrhujú veľké zmeny v priezviskách. Ako sa budú volať deti a ženy po novom?

Súčasťou návrhu je aj možnosť zvoliť si spoločné priezvisko zložené z obidvoch priezvisk osôb uzatvárajúcich manželstvo pre obidve osoby vstupujúce do manželského zväzku.

18.04.2024 06:00
rodina, starí rodičia, rodičia, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata (38)

Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zaviesť možnosť určiť pre deti nezosobášených rodičov priezvisko, ktoré bude pozostávať z priezvisk oboch rodičov. Súčasne chcú zaviesť možnosť pre všetky ženy, aby ich ženské priezvisko mohlo byť bez koncovky slovenského prechyľovania, čo by bolo možné aj bez ohľadu na národnosť danej ženy a potrebu jej deklarácie. N8vrh poslanci prerokujú na najbližšej riadnej parlamentnej schôdzi. V prípade odobrenia návrhu zmeny nadobudnú účinnosť začiatkom septembra tohto roku.

„Podľa súčasnej právnej úpravy môže dieťa nadobudnúť iba priezvisko po jednom z rodičov. Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia nezosobášeným rodičom, súčasná právna úprava nereflektuje potreby vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal," uviedli poslankyne v predloženej novele zákona o mene a priezvisku.

Taktiež by sa prijatím zmien umožnilo osobám, ktoré uzatvoria manželstvo, zosúladiť si priezvisko prijaté pri uzatvorení manželstva alebo iného riadne osvedčeného vzťahu, ako napr. registrovaného partnerstva, s priezviskom evidovaným slovenskou matrikou. „Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, keď slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia), majú dve odlišné identity s dvomi odlišnými priezviskami v rôznych krajinách. Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli a druhú na Slovensku," vysvetlili zákonodarkyne. Nemožnosť zosúladenia priezvisk je podľa nich zásahom do práva na súkromie.

Súčasťou návrhu je aj možnosť zvoliť si spoločné priezvisko zložené z obidvoch priezvisk osôb uzatvárajúcich manželstvo pre obidve osoby vstupujúce do manželského zväzku. Podľa aktuálnej právnej úpravy môžu snúbenci vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje súčasné priezvisko. „To znamená, že v prípade, ak manželstvo uzatvára napr. Peter Drábik a Soňa Lehotská, podľa súčasnej právnej úpravy môžu mať po uzatvorení manželstva priezviská Drábik a Drábik-Lehotská, pričom ich deti môžu mať priezvisko Drábik/Drábiková. Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská," vysvetlili poslankyne PS.

38 debata chyba
Viac na túto tému: #sobáš #meno #priezvisko