Môžem poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať?

Najčastejšie otázky a odpovede k dôchodkom.

15.08.2011 15:01
Euro, peniaze, meter, kríza Foto:
Ilustračné foto
debata

Som poberateľom predčasného starobného dôchodku od 1. decembra 2010. Od 1. 9. 2011 mám opäť možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem poberať predčasný starobný dôchodok a súčasne pracovať?

Podľa právnej úpravy účinnej od 1. 1. 2011 sa predčasný starobný dôchodok nevypláca poistencovi, ktorý je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO. Fyzickej osobe zárobkovo činnej na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti z dôvodu výkonu tejto činnosti nevzniká povinné dôchodkové poistenie.

Skutočnosť, že poberateľ predčasného starobného dôchodku je povinne dôchodkovo poistený, je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná zastaviť výplatu predčasného starobného dôchodku.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia a opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku povinného dôchodkového poistenia.

Od 16. februára 2010 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Jeho výplata mi bola v marci 2011 pozastavená z dôvodu výkonu zamestnania. Dňa 6. augusta 2011 dovŕšim dôchodkový vek a naďalej budem pracovať. Po dovŕšení dôchodkového veku môžem požiadať o uvoľnenie (predčasného) starobného dôchodku?

Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, pretože dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej vykonávať zárobkovú činnosť bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia.

Som poberateľom predčasného starobného dôchodku. Dňa 19. júna 2011 som dovŕšil dôchodkový vek. Sociálna poisťovňa do dnešného dňa nevydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku. Musím dovŕšením dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok alebo mi bude dôchodok automaticky prepočítaný?

Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva. Suma dôchodku sa neprepočíta.

Odpovedala Jana Ďuriačová, riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba