Penzisti už dostávajú vianočný dôchodok

Viac ako milión slovenských penzistov dostane v decembri vianočný dôchodok. Tie prvé začala Sociálna poisťovňa vyplácať už v pondelok. Plánuje na ne minúť viac ako 68 miliónov eur.

03.12.2013 06:30
peniaze, dôchodok, sporenie, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Nárok na vianočný dôchodok budú mať penzisti, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú osobu, čo je v súčasnosti 198,09 eura. Výška vianočného príspevku sa so stúpajúcou výškou penzie, resp. úhrnu súm dôchodkov lineárne zníži,“ hovorí Iveta Rizikyová z odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. „Penzistom, ktorých dôchodok je vyšší, sa jeho suma určí tak, že sa od maximálnej sumy príspevku odpočíta desatina rozdielu medzi výškou dôchodku a životným minimom.“

Dostanú ho všetci penzisti, ktorí splnia súčasne tri podmienky. „Musia byť poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého či sirotského dôchodku, musia mať nárok na jeho výplatu vo výplatnom termíne za mesiac december 2013, ich dôchodok alebo súbeh dôchodkov je nižší ako 483 eur a majú trvalý pobyt na Slovensku,“ približuje podmienky Rizikyová.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Ako sa vyplatí vianočný príspevok, ak poberáte viacero dôchodkov.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Navyše sa tento rok maximálna suma príspevku zvýšila zo sumy 66,39 eura na 75 eur, teda o 8,61 eura. Suma vianočného príspevku je tak v rozpätí od 75 do 46,51 eura. „Znamená to, že čím má človek vyšší dôchodok, tým nižší vianočný príspevok dostane,“ konštatovala Rizikyová.

Vyplácať sa bude automaticky bez toho, aby oň museli žiadať. Vianočný príspevok sa im vyplatí na pošte v deň výplatného termínu dôchodku v decembri, ak im bola penzia priznaná pred 1. decembrom 2013. Tým, ktorým sa dôchodok poukazuje na účet, bude vianočný príspevok pripísaný na účet v rovnaký deň ako dôchodok patriaci za december.

Každý dôchodca si svoj vianočný príspevok môže vypočítať podľa jednoduchého vzorca aj doma v obývačke podľa vzorca: 75 – 0,10 x (výška dôchodku – životné minimum).

Penzisti, ktorých dôchodok je maximálne v sume 198,10 eura, dostanú 75 eur, penzista, ktorý dostáva 250,50 eura, bude mať vyplatený vianočný dôchodok v sume 69,76 eura, ak dostáva 400,50 eura, jeho vianočný príspevok bude 54,76 eura. Ak mu však Sociálna poisťovňa vypláca penziu v sume 483,10 eura, na vianočný dôchodok už nárok nemá.

Tým, ktorí dostávajú viac dôchodkov, sa ich sumy sčítajú. „Ak je suma dôchodku, respektíve úhrn súm viacerých dôchodkov najviac v sume 483 eur, príspevok dostane. Ak suma bude vyššia, vianočný príspevok penzistovi nepatrí,“ vysvetlila Rizikyová. „Napríklad invalidný dôchodca dostane v decembri vyplatený invalidný dôchodok v sume 350,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 133 eur, spolu dostane 483,50 eura mesačne. Vianočný príspevok v tomto prípade nepatrí, pretože úhrnná mesačná suma dôchodkov v decembri 2013 je vyššia ako maximálna suma, teda viac ako 483 eur.“

Prvýkrát dostali dôchodcovia s nízkou penziou príspevok v decembri roku 2006, za prvej vlády Roberta Fica a šéfky sociálneho rezortu Viery Tomanovej. Výšky príspevkov sa vtedy menili skokom, stanovených bolo niekoľko kategórií dôchodcov podľa výšky penzií v určitom rozpätí. Dochádzalo preto k nespravodli­vostiam, keď dôchodca, ktorého penzia presiahla hranicu kategórie len o pár centov, spadol automaticky do vyššej kategórie a na príspevku stratil 4 až 9 eur. Zavedením výpočtu podľa vzorca sa skoky medzi príspevkami odstránili a vianočné príspevky sú tak spravodlivejšie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok