Vianočný dôchodok dostane tento rok opäť viac penzistov

K decembrovej penzii dostane vianočný dôchodok zrejme opäť viac penzistov. Dostane ho každý, kto má dôchodok alebo súčet dôchodkov do 494,40 eura, čo predstavuje 60 percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Priemerná mzda bola vlani podľa Štatistického úradu 824 eur.

02.07.2014 09:40
penzia, dôchodok, predčasný, kalkulačka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na túto dávku majú všetci, ktorí splnia podmienky. „Musia byť poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého či sirotského dôchodku, musia mať nárok na jeho výplatu vo výplatnom termíne za mesiac december 2014 a majú trvalý pobyt na Slovensku,“ priblížil podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. A navyše ich dôchodok alebo súbeh dôchodkov nesmie byť vyšší ako 494,40 eura.

Vyplácať sa bude bez toho, aby oň museli žiadať. Vianočný príspevok sa im vyplatí na pošte v deň výplatného termínu dôchodku v decembri, ak im bola penzia priznaná pred 1. decembrom 2014. Tým, ktorým sa dôchodok poukazuje na účet zriadený v banke, vianočný príspevok bude pripísaný na účet v rovnaký deň ako dôchodok patriaci za december.

Najnižšia suma vianočného príspevku vychádza na 45,36 eura a, naopak, najvyššia 75 eur. Tú však dostanú len tí dôchodcovia, ktorých penzia neprevyšuje sumu 198,09 eura. „Vzorec na výpočet vianočného príspevku ostáva rovnaký ako minulý rok. Jeho výška bude teda pre nízke dôchodky, resp. úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda 198,09 eura, konštantná a potom sa bude so stúpajúcou výškou penzie, respektíve úhrnu súm dôchodkov lineárne znižovať,“ povedala Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva práce.

„Rokujeme s ministerstvom práce, aby bola maximálna suma vianočného príspevku vyššia. Jedným z dôvodov je aj fakt, že doterajší vývoj infl ácie je negatívny a hrozí, že valorizácia dôchodkov bude podstatne nižšia ako tento rok,“ konštatoval predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

„Som presvedčený, že k zvýšeniu príde,“ dodal. O sume však špekulovať nechcel. Snahu o zvýšenie sumy maximálneho príspevku potvrdila aj Petrová z rezortu práce. „Minister Ján Richter bude mať aj v tomto roku eminentný záujem urobiť všetko pre to, aby bol vianočný príspevok vyšší. V minulom roku presadil zvýšenie zdrojov na príspevok takmer o desať miliónov eur,“ povedala.

Každý dôchodca si svoj vianočný príspevok môže vypočítať aj doma v obývačke podľa jednoduchého vzorca: 75 – 0,10 x (výška dôchodku – životné minimum). Penzista, ktorý dostáva dôchodok 250 eur, by tak mal dostať v decembri príspevok v sume 69,81 eura, ak je jeho penzia 350 eur, tak 58,80 eura. Ak však dostáva 483 eur, jeho vianočný príspevok bude len 46,51 eura.

Tým, ktorí dostávajú viac dôchodkov, sa ich sumy sčítajú. Ak je suma dôchodku, respektíve úhrn súm viacerých dôchodkov najviac 494,60 eura, príspevok dostanú. Ak má niekto starobný dôchodok 350 eur a pozostalostný dôchodok napríklad 160 eur, vianočný príspevok mu nebude patriť, pretože úhrn súm jeho dôchodkov za mesiac december 2014 bude 510 eur, teda nad hranicou 494,40 eura.

Prvýkrát dostali dôchodcovia s nízkou penziou príspevok v decembri 2006. Výšky príspevkov sa vtedy menili skokom, stanovených bolo niekoľko kategórií dôchodcov podľa výšky penzií v určitom rozpätí. Dochádzalo k nespravodli­vostiam, že dôchodca, ktorého penzia presiahla hranicu len o pár centov, automaticky spadol do vyššej kategórie a na príspevku stratil 4 až 9 eur. Zavedením výpočtu podľa vzorca sa skoky medzi príspevkami odstránili a vianočné príspevky sú tak spravodlivejšie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok