Výšku dôchodku zo zahraničia treba nahlásiť do konca septembra

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, sú pre posúdenie nároku na vianočný príspevok povinní do 30. septembra tohto roka preukázať Sociálnej poisťovni mesačnú sumu dôchodku naposledy vyplateného z cudziny. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

18.09.2014 15:01
Sociálna poisťovňa, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (9)

„Sumu dôchodku z cudziny je Sociálnej poisťovni povinný oznámiť poberateľ toho dôchodku, ku ktorému vianočný príspevok patrí, ak sa vypláca v sume najviac 494,4 eura mesačne,“ uvádza poisťovňa. Na tento účel podľa poisťovne slúži tlačivo Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré je uverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tlačivo je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne.

„Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca,“ informovala poisťovňa. Vyplnené oznámenie je potrebné zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne. Pri poskytovaní vianočného príspevku sa totiž v decembri tohto roka začne prihliadať aj na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia SR.

Penzisti s dôchodkom do 396,18 eura dostanú v decembri tohto roka vyšší vianočný príspevok ako vlani. Maximálna suma vianočného príspevku sa oproti súčasnosti zvýši zo 75 eur na 87,26 eura. Okrem toho dôchodcovia s dôchodkom do 396,18 eura dostanú posledný mesiac tohto roka aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom tak dosiahne 100 eur a budú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 198,09 eura. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválil parlament.

So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku postupne znižovať, suma príplatku k príspevku však bude rovnaká až do výšky 396,18 eura. Vyšší vianočný príspevok dostane približne 784,8 tisíc penzistov. Približne 374 tisíc penzistov s dôchodkom nad 396,18 eura si však oproti vlaňajšku pohorší. Ak ich dôchodok čo i len o jeden cent prekročí spomínanú sumu, nebudú mať nárok na príplatok k príspevku vo výške 12,74 eura. Poškodí im aj zmena vo vzorci na výpočet výšky vianočného príspevku. Kým vlani sa od maximálnej sumy príspevku odpočítavala desatina rozdielu medzi výškou dôchodku a životným minimom, po novom sa od najvyššej možnej sumy vianočného príspevku odpočíta 18 % rozdielu medzi výškou dôchodku a životným minimom. Pri dôchodku vo výške 400 eur bude vianočný príspevok oproti vlaňajšku nižší o 3,89 eura a pri dôchodku v sume 450 eur pôjde o medziročný pokles o 7,89 eura.

Vianočný príspevok dostanú v decembri tohto roka poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov a sociálneho dôchodku, ak suma ich dôchodku nepresiahne 494,4 eur. Ide o hranicu, ktorá je stanovená ako 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013. Výdavky na výplatu vianočného príspevku majú v tomto roku dosiahnuť 81,3 mil. eur, z toho 10 mil. eur má ísť na jednorazový príplatok k vianočnému príspevku.

Vianočnú štátnu dávku vypláca Sociálna poisťovňa časti poberateľov predčasných starobných, starobných, invalidných, pozostalostných a sociálnych dôchodkov. Vianočné príspevky pre penzistov zaviedla prvá vláda Roberta Fica. Prvýkrát ich dôchodcovia s nízkou penziou dostali v decembri 2006.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok