Prečo mi dôchodok zvýšili tak málo?

Žijeme v Nemecku, sme obaja už niekoľko rokov v dôchodku. A vždy, keď príde nový výmer na zvýšenie penzie pre nás oboch, sme veľmi prekvapení, ako sa nám zvyšujú dôchodky. Ja dostávam mesačne zo Slovenska približne 300 eur, moja žena okolo sto eur. Sumy zvýšenia však nekorešpondujú so sumami na Slovensku. Tento rok sme napríklad obaja spolu dostali len 5 eur. Viem, že sa vyplácali aj vianočné dôchodky, ale ten sme nedostali vôbec. Je to správne? Veď sme takí istí slovenskí dôchodcovia ako tí, čo žijú na Slovensku. Marian Milata

04.03.2015 10:51
dôchodok, dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (18)

Pre nárok na váš starobný dôchodok zo sociálneho poistenia Slovenskej republiky sa prihliadalo aj na doby poistenia získané v cudzine. Suma dôchodku zodpovedá obdobiu dôchodkového poistenia získaného na území Slovenskej republiky. Ide o tzv. čiastkový dôchodok. Čiastkový dôchodok zo sociálneho poistenia SR sa podľa platných právnych predpisov SR zvyšuje (valorizuje) o pomernú časť pevnej sumy ustanovenej podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.

Vianočný príspevok je dávkou sociálnej pomoci, účelom ktorej je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov so strediskom životných záujmov na území Slovenskej republiky. Vianočný príspevok nie je dávkou, ktorá by sa poskytovala všetkým dôchodcom, ale len tým, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov nedosahuje určitú výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá odzrkadľuje sociálno-ekonomickú situáciu tejto krajiny. Na vianočný príspevok sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie.

Odpovedal: Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok #valorizácia #otázky čitateľov