Odchádzate na dôchodok? Môžete dostať naspäť zaplatené dane

Ľudia, ktorí v tomto roku prestanú pracovať, pretože chcú odísť na dôchodok, môžu dostať naspäť zaplatené dane, ktoré im z platu strhol zamestnávateľ. Koľko peňazí im štát vráti, závisí predovšetkým od toho, aký bol ich príjem.

31.07.2015 09:08
pracujúci, dôchodca, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Väčšine zamestnancov odpočítavajú zamestnávatelia z každej výplaty nezdaniteľnú časť základu dane. Každý mesiac si tak zamestnanec zníži svoj daňový základ o jednu dvanástinu z celoročného nezdaniteľného minima. Ak pracuje celý rok, zamestnávateľ mu postupne uplatní celé nezdaniteľné minimum. V prípade, že niekto nepracuje celý rok, môže mu vzniknúť daňový preplatok. Keďže zamestnávateľ mu nestihol odpočítať celé nezdaniteľné minimum, mal by po podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania dostať naspäť aspoň časť daní.

„Daňovníci, ktorí nie sú na začiatku roka 2015 poberateľmi predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne a starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo poberateľmi výsluhového dôchodku, alebo im takýto dôchodok nebol priznaný spätne k začiatku roka 2015, majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške 3 803,33 eura, respektíve v nadväznosti na základ dane,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Ak niekto odíde počas roka do penzie, môže začiatkom budúceho roku požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. „Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok na dani, tento preplatok vráti bývalému zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý ročné zúčtovanie vykonal, najneskôr v termíne zúčtovania mzdy za apríl 2016. Ak zamestnanec o ročné zúčtovanie nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie,“ vraví Macíková.

V prípade, že niekto zarobí v tomto roku menej ako 1 901,67 eura, nemusí síce podávať daňové priznanie, ale oplatí sa mu ho podať dobrovoľne, pretože dostane naspäť všetky zaplatené dane. „V tomto prípade preplatok na dani vráti správca dane na základe žiadosti o vrátenie preplatku na dani, ktorá je súčasťou daňového priznania. Povinnou prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o ním vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch na daň,“ informuje Macíková.

Ľudia, ktorí odchádzajú do dôchodku, majú okrem vrátenia daní nárok aj na odchodné, ktoré im musí vyplatiť zamestnávateľ. Urobiť tak však musí len v prípade, ak ho o to včas požiadajú. Zákonník práce určuje, že o odchodné je potrebné požiadať buď pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich dní od jeho skončenia. Výška odchodného pritom musí byť aspoň v sume jedného mesačného platu.

Zamestnanci, ktorí končia pracovný pomer, môžu dostať aj odstupné, ale to len v prípade, že im výpoveď dá zamestnávateľ alebo skončia pracovný pomer dohodou. Ak niekto dá sám výpoveď, nárok na odstupné mu nevznikne. Výška odstupného závisí od toho, ako dlho zamestnanec v danej firme pracoval.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #odchod do dôchodku #odchodné