Ako sa valorizuje minimálny dôchodok

Starobný alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku.

27.09.2016 09:06
kalkulčcka, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku," vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Príklad č. 1:

Starobný dôchodok sa k 1. júlu 2015 vyplácal v sume 246,50 eura. Od tohto dátumu bol upravený na sumu minimálneho dôchodku 322,90 eura. Od 1. 1. 2016 sa starobný dôchodok zvýšil o 1,90 eura (246,50 + 1,90 = 248,40) na sumu 248,40 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa dôchodcovi naďalej vypláca starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 322,90 eura. Od januára 2017 by sa mal starobný dôchodok valorizovať o 8,20, teda na sumu 256,60. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca bude dostávať aj po januári 2017 minimálny dôchodok.

Príklad č. 2:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 44 rokov, keďže bol jeho príjem nízky, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 245,50 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 334,80 eura. Od januára starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (245,50 + 1,90 = 247,40) na sumu 247,40 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa mu aj naďalej vypláca starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 334,80 eura. Od januára 2017 by sa mal starobný dôchodok valorizovať o 8,20, teda na sumu 255,60. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca bude dostávať aj po januári 2017 minimálny dôchodok.

Príklad č. 3:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 43 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 302,40 eura. Keďže podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 328,90 eura. Od januára starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (302,40 + 1,90 = 304,30) na sumu 304,30 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa mu aj naďalej vypláca starobný dôchodok upravený na sumu minimálneho dôchodku 328,90 eura. Od januára 2017 by sa mal starobný dôchodok valorizovať o 8,20, teda na sumu 312,50. Keďže aj táto suma je nižšia ako suma minimálnej penzie, tento dôchodca bude dostávať aj po januári 2017 minimálny dôchodok.

Príklad č. 4:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 38 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 300,20 eura. Keďže podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 301,10 eura. Od januára starobný dôchodok valorizoval o 1,90 eura (300,20 + 1,90 = 302,10) na sumu 302,10 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto sa mu po novom vypláca penzia zvýšená o valorizáciu v sume 302,10 eura. Od januára 2017 by sa mal starobný dôchodok valorizovať o 8,20, teda na sumu 310,30.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok