2018: Starodôchodcovia sa dočkajú prepočtu penzií

19.05.2017 13:56
dôchodok, dôchodca, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Po trinástich rokoch by aspoň čiastočne mali byť napravené krivdy, ktoré pociťujú tí penzisti, ktorí odišli do dôchodku do konca roka 2003. Od januára by mali byť ich penzie nanovo prepočítané. Rezort práce konštatoval, že zmena sa dotkne viac ako 100-tisíc starodôchodcov.

Mnohí starodôchodcovia budú mať od januára budúceho roku nárok na zvýšenie dôchodku. Ako skonštatoval minister práce Ján Richter, legislatíva do 31. decembra 2003 viac zohľadňovala solidaritu, v súčasnosti zákon kladie väčší dôraz na zásluhovosť. Povedal, že si uvedomuje, že zvyšovanie penzií očakávalo všetkých 451-tisíc starodôchodcov. „Mali sme však záujem objektivizovať veci a chceli sme, aby navýšený dôchodok dostali najmä tí, ktorým bolo nie ich zavinením ublížené pre obsahovo rozdielne zamerané zákony,“ povedal minister.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dosiahnuť taký stav, aby miera náhrady príjmu poistenca starobným dôchodkom v roku jeho priznania bola približne rovnaká, ako miera náhrady príjmu poistenca starobným dôchodkom, ktorý odišiel do dôchodku 1. januára 2004 a získal rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia a dosahoval približne rovnakú úroveň zárobkov v porovnaní s priemernou mzdou v hospodárstve. Novela zákona sa vzťahuje len na tých starodôchodcov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona o sociálnom poistení. Ide o dôchodcov, ktorí boli nadpriemerne ekonomicky aktívni, teda mali v zásade zárobky nad úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve,“ informovala Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce.

Starodôchodcovia, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, si prilepšia priemerne o 47 eur, každý dôchodok bude Sociálna poisťovňa prepočítavať zvlášť, zvýšenie sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 100 eur. Výsledná suma sa vyráta z dôchodkovej karty. Tí, ktorí odišli do penzie pred 1. októbrom 1988, pocítia paušálny nárast o 25,50 eura.

Ako uviedla Rodinová, zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bude o pevnú sumu, pretože Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii všetky informácie potrebné na výpočet týchto penzií v digitálnom tvare tak, aby boli spracovateľné informačnými technológiami a nemá k dispozícii ani programové aplikácie na výpočet dôchodku podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ktorý bol platný pred 1. októbrom 1988. „Suma dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, ktorá bola určená z upraveného priemerného mesačného zárobku najmenej v sume 2 333 Sk, sa zvýši o pevnú sumu 25,50 eura. Táto suma je ekvivalentom predpokladanej priemernej sumy zvýšenia penzií, ktoré boli priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v rokoch 1988 až 1991. Obdobie rokov 1988 až 1991 je najbližšie k príjmovým pomerom pred rokom 1988, a práve z tohto dôvodu sa pri určovaní výberového kritéria a pevnej sumy zvýšenia vychádza z tohto obdobia. Suma priemerného mesačného zárobku upraveného podľa zákonov účinných pred 1. októbrom 1988 (2 333 Sk), ktorá je selektívnym kritériom na zvýšenie dôchodku, zodpovedá približne rovnakej úrovni príjmu, ktorá sa zohľadňuje na určenie okruhu dotknutých osôb v rokoch 1988 až 1991,“ dodala Rodinová.

Skupine starodôchodcov, ktorých penzia bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003 budú dôchodky prepočítané individuálne. Ich počet sa odhaduje na viac ako 88-tisíc.

Dôchodca o prepočítanie penzie žiadať nemusí. Urobí tak za neho Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať. „O sume dostane dôchodca, ktorého starobný dôchodok sa prepočíta, rozhodnutie,“ avizuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ktorá vydá rozhodnutie najneskôr do 31. októbra 2018. „Napriek informatickej podpore asi 56-tisíc dôchodkov bude potrebné vybaviť čiastočne manuálne. Objem prác, ktorý to predstavuje, prevyšuje kapacity Sociálnej poisťovne a podľa jej odborných odhadov potrebuje na ich vykonanie približne 10 mesiacov,“ vysvetľuje dôvod, prečo sa budú penzie prepočítavať tak dlho Rodinová. „S prihliadnutím na vek dôchodcov bude pri prepočítavaní dôchodkov postupovať od najstarších dôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok sa penzistovi vyplatí najskôr od 1. januára 2018. Ak o novej sume dôchodku bude rozhodnuté v októbri 2018, bude mu penzia doplatená od 1. januára 2018. Ak starodôchodca, ktorý má nárok na prepočítanie dôchodku zomrie skôr, než sa rozhodne o jeho sume, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku od 1. januára 2018 do smrti dôchodcu prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov,“ dodala.

Ako sa budú prepočítavať penzie starodôchodcov? Daniela Rodinová to vysvetlila takto: Starobný dôchodok sa opätovne vypočíta podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení rovnako ako pri jeho pôvodnom priznaní len s tým rozdielom, že sa inak, menej solidárne, upraví priemerný mesačný zárobok (PMZ) na výpočet dôchodku. Nastavenie novej úpravy PMZ je vypočítané tak, aby miera náhrady novopriznaného dôchodku vypočítaného podľa zákona o sociálnom zabezpečení voči mzde poistenca z predchádzajúceho kalendárneho roka bola približne rovnaká, ako miera náhrady novopriznaného dôchodku k 1. januáru 2004 voči mzde poistenca z roku 2003, a to pri rovnakom období dôchodkového poistenia a rovnakej úrovni dosahovaných zárobkov. Takýmto spôsobom sa dosiahne, že novopriznaný dôchodok v danom roku priznania zodpovedá približne rovnakému dôchodku, aký by bol v tom čase priznaný podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom 1. januára 2004. „Ak by sa pre jednotlivé roky nepoužili osobitne stanovené diferencované parametre na úpravu PMZ, nedosiahol by sa sledovaný cieľ. Inak povedané, dôchodcovia by prepočítaním mohli získať výrazne viac, ale aj oveľa menej ako poistenci, ktorým bol starobný dôchodok priznaný k 1. januáru 2004,“ dodala Rodinová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

9 debata
Viac na túto tému: #starodôchodcovia