Senior s hendikepom môže žiadať o kompenzáciu

Ktoré príspevky môžete získať a aká je ich výška?

03.10.2017 09:37
invalid, postihnutý, vozíček, vozíčkar, invalidný Foto:
Ilustračné foto.

Na osobnú asistenciu

 • možno poskytnúť, ak ste odkázaní na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Suma: 2,78 eura na hodinu

Na prepravu

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 101,78 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • výška príspevku: na diétne stravovanie je mesačne: v prvej skupine 37,03 eura; v druhej skupine 18,52 eura; v tretej skupine 11,12 eura; príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,52 eura; príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,32 eura; príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom: 44,43 eura

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Základná výška peňažného príspevku je mesačne: 125 % sumy životného minima (ŽM) pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 162,10 % sumy ŽM pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 112,01 % sumy ŽM pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 152,83 % pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma SS alebo navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 h týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 158,39 % sumy ŽM pre plnoletú osobu. Maximálna výška: celodenne na 1 osobu – 249,35 eura, celodenne viac osôb – 323,36, čiastočne 1 osobu – 223,44, čiastočne viac osôb – 304,87, kombinovane viac osôb – 315,96.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 49,80 eura mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy príspevkov sa znížia, ak: je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,7 násobok sumy životného minima, je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima, je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 92,80
 • 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 122,50

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura

Na opravu pomôcky

 • ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Na kúpu auta

 • môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

 • môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh Podrobné podmienky nájdete v zákone číslo 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #seniori #ťažko zdravotne postihnutí #kompenzácia