Predčasní penzisti dostanú možnosť privyrobiť si

Zákon nedovoľuje, aby bol niekto súčasne povinne dôchodkovo poistený a poberal predčasnú penziu. Keďže povinne dôchodkovo poistení sú okrem zamestnancov pracujúcich na zmluvu aj všetci dohodári, nemôžu si predčasní penzisti privyrobiť ani týmto spôsobom.

23.11.2017 10:32
pracujúci, dôchodca, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak sa predčasný penzista zamestná na zmluvu alebo na dohodu, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu dôchodku. O uvoľnenie výplaty svojho dôchodku môže požiadať až vtedy, keď prestane pracovať, alebo keď dosiahne dôchodkový vek. Po jeho dovŕšení sa už považuje za riadneho starobného dôchodcu a preto môže pracovať bez obmedzení.

Keďže neexistuje žiadna minimálna hranica, od ktorej by sa platili odvody, predčasní penzisti si nemôžu prácou na dohodu alebo zmluvu privyrobiť ani zopár eur. Bez ohľadu na výšku ich zárobku by im Sociálna poisťovňa zastavila výplatu dôchodku. Každý by si mal preto vopred rozmyslieť, či je preňho výhodnejšie pracovať, alebo poberať predčasný dôchodok.

Predčasným penzistom, ktorým vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Výplata predčasného starobného dôchodku sa obnoví na základe žiadosti. Predčasný penzisti môže vtedy zároveň požiadať aj o zvýšenie svojho dôchodku.

Živnostníci môžu penziu poberať naďalej

Predčasní penzisti si môžu privyrobiť prácou na živnosť. Ak si niekto založí živnosť, je prvý rok oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Môže preto zároveň dostávať predčasný dôchodok aj mať príjem zo živnosti.

Povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, že ak si niekto v tomto roku založí živnosť, bude až do konca júna budúceho roku oslobodený od platenia odvodov. V prípade predčasného penzistu to znamená, že bude naďalej dostávať dôchodok.

Od 1. júla 2018 vznikne povinné dôchodkové poistenie len tým živnostníkom, ktorí v roku 2017 zarobia v hrubom viac ako 5 472 eur. Ak by predčasný penzista v tomto roku zarobil menej, nebude musieť ani po 1. júli budúceho roku platiť odvody do Sociálnej poisťovne a preto bude môcť naďalej dostávať predčasný dôchodok.

Predčasný dôchodca, ktorý do konca júna budúceho roku dovŕši dôchodkový vek, bude môcť svoju penziu dostávať naďalej aj v prípade, že mu od 1. júla 2018 vznikne povinné dôchodkové poistenie. Keďže sa bude považovať už za riadneho starobného dôchodcu, môže byť zároveň povinne dôchodkovo poistený aj poberať penziu.

Od júla budúceho roku aj na dohodu

Pracujúci penzisti vrátane predčasných dôchodcov nebudú od júla budúceho roku platiť odvody z práce na dohodu, ak ich mesačný príjem neprekročí 200 eur. Aby mohli využiť túto odvodovú úľavu, budú si musieť určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť odvody. Ak si takúto dohodu neurčia, zamestnávateľ im musí z platu strhnúť odvody.

Ak si predčasný dôchodca určí dohodu, z ktorej nebude platiť odvody, a jeho mesačný zárobok neprekročí 200 eur, pričom nebude mať iný príjem, z ktorého by mu vzniklo dôchodkové poistenie, bude môcť naďalej poberať popri mzde aj predčasný dôchodok. V prípade, že jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #pracujúci dôchodcovia #seniori
Flowers