Chystáte sa do penzie? Čo vás čaká

Blíži sa váš odchod do starobného dôchodku a neviete, či máte v poriadku všetky potrebné údaje na jeho vybavenie? O tieto záležitosti by ste sa mali zaujímať v predstihu.

02.01.2018 08:58
dôchodca, pracujúci, počítač, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Začať s kontrolou potrebných údajov by ste mali aspoň rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Tým vznikne dostatočný časový priestor na doplnenie údajov potrebných k rozhodnutiu o priznanie dôchodku a určeniu jeho výšky.

Každý, kto chce o penziu požiadať, musí splniť dve základné podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek, ktorý je na rok 2018 stanovený na 62 rokov a 139 dní, a zároveň musí mať odpracovaných aspoň 15 rokov. „Nový dôchodkový vek platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva," vraví Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Kompletnosť svojich údajov (doby zamestnania, dobu štúdia, tzv. náhradné doby a hrubé zárobky, z ktorých odvádzal poistné a ktoré sú potrebné na určenie výšky dôchodku), si poistenec môže overiť v Informácii o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. O výpis z informácie môže požiadať Sociálnu poisťovňu, a to písomne alebo e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123 alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Údaje, ktoré sa vo výpise nenachádzajú, nie sú evidované a treba ich zisťovať. Sociálna poisťovňa tak môže urobiť až po podaní konkrétnej žiadosti o dôchodok, čo môže predĺžiť konanie o priznaní dôchodku.

O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, resp. ak sa poistenec zdržiava mimo trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže jeho žiadosť spísať aj pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Treba si pritom dopredu dohodnúť termín na spísanie žiadosti.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na štátom garantovaný minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna tohto roka na úrovni 199,48 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti," povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #odchod do dôchodku