Invalidných dôchodcov pribúda. Môžu za to civilizačné choroby

Za posledných desať rokov vzrástol na Slovensku počet poberateľov invalidných dôchodkov o viac ako 40-tisíc.

13.02.2018 12:33
vozičkár, invalidný vozík, invalid, Foto:
Ilustračné foto.

Kým k 31. decembru 2007 evidovala Sociálna poisťovňa 195 139 poberateľov invalidných dôchodkov, o 5 rokov neskôr, ku koncu roka 2012 ich bolo 227 801 a koncom minulého roka už vyplácala invalidné dôchodky 235 706 pobera­teľom. Najčastejším dôvodom odchodu ľudí do invalidného dôchodku sú choroby pohybového ústrojenstva, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

V členení invalidných dôchodcov na polovičných a úplných je vývoj nasledujúci: kým počet čiastočných invalidných dôchodcov (do 70 % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) vzrástol z vyše 82-tisíc v roku 2007 na takmer 139-tisíc v minulom roku, počet dôchodcov poberajúcich invalidný dôchodok v plnej výške (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %) v uvedenom období klesol zo 112-tisíc na takmer 97-tisíc.

V živote človeka teda môžu nastať situácie, keď sa mu zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný. Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok, môže poistenec na odporúčanie ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok. Ak oň nepožiada, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky, pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

„Vyššia chorobnosť, životný štýl, sociálna situácia, to sú faktory, ktoré ovplyvňujú invalidizáciu Slovákov," približuje dôvody riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ako ďalej uviedol, konanie o nároku na túto dávku sa začína tým, že si poistenec podá písomnú žiadosť v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu na predpísanom tlačive.

„Podkladom na posúdenie invalidity sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov podľa druhu zdravotného postihnutia,“ informovala doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách presne stanovených zákonom.

Mnoho ľudí si sťažuje, že majú viacero diagnóz, ale posudkový lekár ich nehodnotil. Pri posudzovaní invalidity posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, takzvané rozhodujúce zdravotné postihnutie a určí preň príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Závažnosť všetkých ostatných ochorení, teda vedľajšie choroby môžu všetky spolu ovplyvniť celkové percento navýšením najviac o 10 percent.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #seniori