Rok 2019: Väčšina penzií porastie o infláciu

Tento rok sa prvý raz zvyšovali penzie buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo najmenej o pevnú sumu určenú dvomi percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku. Rovnaký spôsob valorizácie čaká penzie aj v januári budúceho roka.

01.08.2018 12:48
dôchodok, dôchodca, valorizácia, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

V januári tohto roku sa väčšina dôchodkov zvyšovala o pevnú sumu, pretože dôchodcovská inflácia bola na úrovni 0,8 percenta. Vlani prijatá novela zákona garantuje, že ak bude nízka dôchodcovská inflácia, každý dôchodca dostane penziu zvýšenú o pevnú sumu.

„Dôležité je, že každému dôchodcovi sa aj v budúcnosti, v čase nízkej inflácie bude penzia zvyšovať aspoň o minimálnu pevnú sumu vypočítanú ako 2 % z priemerného dôchodku daného druhu. Zároveň zostáva koncepcia valorizácie naviazaná na individuálnu percentuálnu valorizáciu o reálnu dôchodcovskú infláciu,“ konštatoval po prijatí novely hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Ku koncu júna tohto roka sa však pohybovala na úrovni 2,8 percenta. A tak by sa väčšina penzií mala zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. „Výhodnosť percentuálnej valorizácie o dôchodcovskú infláciu v porovnaní s valorizáciou pevnou sumou je individuálna a závisí od sumy dôchodku daného druhu. Ak sa pozrieme na najpočetnejšiu skupinu dôchodcov, ktorou sú starobní dôchodcovia – presnejšie uvažujeme o sólo starobných dôchodcoch, tak v ich prípade sa bude porovnávať percentuálne zvýšenie starobného dôchodku o dôchodcovskú infláciu s valorizáciou pevnou sumou o 8,70 eura, teda dôchodok sa zvýši o vyššiu z uvedených súm," približuje budúcoročný valorizačný mechanizmus Daniela Rodinová z rezortu práce. „Z uvedeného vyplýva, že v prípade sólo starobných dôchodcov bude percentuálna valorizácia dôchodku výhodnejšia pre tých poberateľov, ktorých suma starobného dôchodku je vyššia ako 334,60 eura, a, naopak, pre sólo starobných dôchodcov s nižšími dôchodkami bude výhodnejšie zvýšenie pevnou sumou o 8,70 eura," dodala.

Ak napríklad dôchodkyňa dostáva starobný dôchodok v sume 200 eur, bude sa jej penzia valorizovať o pevnú sumu, pretože tak sa jej dôchodok zvýši o 8,70, kým zvýšenie o dôchodcovskú infláciu by bolo len 5,60 eura. Ak však penzista dostáva dôchodok v sume 600 eur, jeho dôchodok sa zvýši o dôchodcovskú infláciu na sumu 616,80, a nie o pevnú sumu 8,70.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak dôchodca poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Penzie, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu. „Ak dôchodca poberá viac dôchodkov, môže byť pre neho pri jednom druhu dôchodku výhodnejšia valorizácia pevnou sumou, ale pri druhom dôchodku zase percentuálna valorizácia, teda suma zvýšenia každého dôchodku sa vykonáva samostatne. V prípade sólo starobných dôchodcov predpokladáme, že percentuálna valorizácia bude výhodnejšia približne pre 79 % dôchodcov. Z uvedeného je zrejmé, že valorizácia o dôchodcovskú infláciu bude v roku 2019 výhodnejšia pre väčšinu dôchodcov," dodala Rodinová.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.

O zvýšenie nebude potrebné žiadať, dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona. Rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu januára 2019, zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2019 a súčasne vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatného termínu v januári 2019.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #seniori #valorizácia