Chystáte sa do penzie? S prípravami začnite rok vopred

S prípravami na odchod do dôchodku treba začať približne rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Len takto budete mať dosť času na prípadné doplnenie chýbajúcich dokladov.

06.08.2018 13:12
senior, dôchodca, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Odchod do penzie je zásadnou zmenou v živote každého človeka. Mnohí sa na dôchodok tešia, iní majú obavy, že sa ocitnú na hranici chudoby. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo z viac ako milióna starobných dôchodcov pracuje vyše 145-tisíc.

Proces vybavovania starobnej penzie sa začína návštevou Sociálnej poisťovne a podaním žiadosti, ku ktorej treba priložiť viacero dokladov. Na starobný dôchodok má nárok každý, kto odpracoval aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek, ktorý je v súčasnosti 62 rokov a 139 dní. Ak však jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na penziu nevznikne. „O starobný dôchodok je možné požiadať najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Pred uplatnením nároku naň je vhodné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu poistenca, požiadať o informáciu, aké doklady je v konkrétnom prípade potrebné na spísanie žiadosti predložiť a dohodnúť si termín spísania žiadosti tak, aby žiadateľ mohol priniesť všetky potrebné doklady," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Po spísaní žiadosti a priložení všetkých dokladov k nej musí Sociálna poisťovňa o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní. Ak však nastanú nejaké problémy, môže ju predĺžiť najviac o 60 dní, čo vám písomne oznámi. „Prekročenie zákonom stanovenej lehoty spôsobuje najmä skutočnosť, že žiadateľ uvedie aj takú dobu poistenia, ktorá nie je na jeho individuálnom účte, a na preukázanie tejto doby nepredložil žiaden dôkaz, na preukázanie doby poistenia spravidla v rokoch po roku 1983 predložil dôkaz len o tom, odkedy – dokedy takéto obdobie trvalo, nepredložil však dôkaz o hrubom zárobku," konštatoval Višváder. V prípade, že poistenec nevie preukázať chýbajúce obdobia dôchodkového postenia a zamestnávateľ už neexistuje, Sociálna poisťovňa zisťuje potrebné doklady prostredníctvom nástupníckych organizácií alebo archívov kedykoľvek na požiadanie klienta alebo až v konaní o dôchodkovej dávke. Ak sa tieto údaje nepodarí zistiť, môžete o chýbajúcich rokoch a zárobkoch urobiť čestné vyhlásenie, v ktorom by ste mali navrhnúť minimálne dvoch ľudí, ktorí majú vedomosť o tomto vašom zamestnaní.

Suma budúcej penzie sa vypočíta podľa vzorca. To znamená, že suma dôchodku závisí od hrubých zárobkov dosiahnutých od 1. 1. 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Teda ak máte nárok na penziu v roku 2018, budú sa vám do nej započítavať roky 1984 až 2017. Z týchto zárobkov sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod. Sumu dôchodku ovplyvňuje aj počet odpracovaných rokov od dovŕšenia šestnásteho roku veku do posledného dňa, ktorý predchádza dňu vzniku nároku na dôchodok, a aktuálna dôchodková hodnota. Tá tento rok predstavuje 11,9379 eura.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka na úrovni 205,07 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #odchod do dôchodku