Druhy dôchodkov: Dva roky pred penziou môžete požiadať o predčasný dôchodok

Poistenec žiadajúci o predčasný starobný dôchodok sa musí vyrovnať so skutočnosťou, že odchodom do dôchodku stráca. Nevznikne mu totiž nárok na starobnú penziu.

19.10.2018 06:00
dôchodok, dôchodca, valorizácia, senior Foto:
Nárok na predčasný dôchodok môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
debata

Nárok naň má poistenec, ak

  • 1. odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • 2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • 3. suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 246,10 eura mesačne alebo suma predčasného starobného dôchodku z prvého piliera a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera je vyššia ako 246,10 eura,
  • 4. nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou).

Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku je starobným dôchodkom. Pozor! Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Príklad výpočtu

suma predčasného starobného dôchodku sa určí tak, že

  • 1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku: POMB x ODP x ADH
  • 2. plná suma dôchodku sa potom zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. júla 2019, požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. júla 2018. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýbalo 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí takto: Určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 11,9379 = 514,24091560 eura mesačne. Táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5. Prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

514,24091560 – (6,5 % x 514,24091560) = 514,24091560 – 33,42565951 = 480,90 eura mesačne. Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – 8,20 eura na 489,10 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

Otázky a odpovede

Narodila som sa 5. 10. 1958. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Podľa opatrenia ministerstva práce dôchodkový vek ustanovený na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní. Tento vek dovŕšite 21. 2. 2021. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasný dôchodok. Napriek tomu, ak na tom budete trvať, máte právo podať si žiadosť, táto však bude zamietnutá z dôvodu nesplnenia uvedenej vekovej podmienky.

Môžem požiadať o predčasný dôchodok, ak budem pracovať na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne?

Môžete. Vykonávanie práce na dohodu do 200 eur nie je prekážkou pre vznik nároku na predčasný dôchodok. O spísanie žiadosti o dôchodok je potom potrebné požiadať v pobočke SP v mieste bydliska.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #predčasný dôchodok