Pred predčasnou penziou je lepšie požiadať o podporu

Ľudia v preddôchodkovom veku majú často problém nájsť si nové zamestnanie. Zamestnávatelia totiž veľakrát pri nábore uprednostnia mladších záujemcov o prácu.

29.11.2018 06:00
seniori, tablet, technológia Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak človek krátko pred odchodom do penzie stratí prácu a nevie si nájsť novú, väčšinou volí medzi predčasným dôchodkom a dávkou v nezamestnanosti. V oboch prípadoch treba splniť na ich získanie stanovené podmienky a počítať aj s nevýhodami.

Odchodom do predčasnej penzie sa senior pripraví o časť svojho dôchodku. Suma penzie sa počíta rovnako ako suma starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok, ak by už dosiahol dôchodkový vek. Vypočítaný dôchodok sa však skráti o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Toto zníženie je pritom už trvalé a takýto dôchodok sa bude zvyšovať už len o každoročnú valorizáciu.

Ak niekto odíde do dôchodku v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, skráti sa mu dôchodok o 12,5 percenta. Ak by napríklad starobný dôchodok mal byť 450 eur, po znížení o 12,5 percenta bude suma predčasného dôchodku 393,80 eura. Ľudia, ktorí požiadajú o dávku v nezamestnanosti, si odložia odchod do predčasnej penzie, vďaka čomu bude v budúcnosti ich dôchodková dávka vyššia, ako by o ňu požiadali skôr. Na rozdiel od predčasných dôchodcov musia nezamestnaní chodiť na úrad práce a aktívne si hľadať zamestnanie.

Počas obdobia nezamestnanosti, dosahuje podpora približne polovicu doterajšej hrubej mzdy. Ak napríklad niekto zarábal v hrubom 800 eur, mal by dostať dávku vo výške približne 400 eur. Maximálne sa však podpora počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. „Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Aj keď má Sociálna poisťovňa na vybavenie žiadosti 60 dní, priemerne jej to trvá 14 až 15 dní. Výrazne dlhšie trvá vybavenie predčasného dôchodku, ide totiž o komplikovanejší proces, pri ktorom treba veľakrát zisťovať vymeriavacie základy z minulosti. Zákon umožňuje Sociálnej poisťovni vybaviť takúto žiadosť do 60 dní, pričom v zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť až na 120 dní. O takomto predĺžení musí žiadateľa písomne informovať. Sociálna poisťovňa takéto žiadosti vybavuje priemerne za 45 dní.

Porovnanie: Koľko peňazí dostanete na podpore a koľko na predčasnom dôchodku?

Pani Jana dosiahne dôchodkový vek 1. februára 2020. Zamestnávateľ ju prepustil k 30. novembru 2018. Jej priemerný osobný mzdový bod je 1,0268 a obdobie dôchodkového poistenia 40,3068 roka. Mesačný vymeriavací základ, z ktorého by sa jej počítala podpora v nezamestnanosti je 820 eur. Oplatí sa jej požiadať od 1. decembra 2018 o predčasný dôchodok alebo sa má zaevidovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Ak hneď požiada o predčasný dôchodok

  • Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv vypočítame riadny starobný dôchodok, ktorý sa následne zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa vzorca:

Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota 1,0268 × 40,3­068 × 11,9379 = 494,10 eura

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, že by už dovŕšila dôchodkový vek. Keďže ten ešte nedosiahla, zníži sa jej za každých začatých 30 dní, jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o sedem percent. Po znížení dostane sumu 459,60 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu vo výške 8,20 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 467,80 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

  • V prípade, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 820 eur, denný vymeriavací základ je 26,96 eura. Za každý deň, kým bude evidovaná ako nezamestnaná, tak dostane dávku vo výške 13,48 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 404,40 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 417,88 eura. Ak si nenájde zamestnanie, môže dávku poberať do konca decembra 2018.
  • Od 1. júna 2019 môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže obdobie nezamestnanosti sa nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, bude sa pri výpočte jej predčasného dôchodku brať do úvahy rovnaký priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia ako keby oň žiadala už v súčasnosti. Do výpočtu už zasiahne nová aktuálna dôchodková hodnota, ktorej výška bude známa až koncom tohto roka. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v súčasnosti. Namiesto siedmich percent sa totiž bude krátiť len o 4,5 percenta. V prípade, že by sa jej dôchodok počítal s tohtoročnou aktuálnou dôchodkovou hodnotou, dosiahol by výšku 480,20 eura. Keďže je predpoklad, že budúcoročná aktuálna dôchodková hodnota bude vyššia ako v tomto roku, jej skutočný dôchodok by mal byť ešte vyšší.
Príklad je len ilustračný.

Kedy môžete ísť do predčasného dôchodku

Nárok na predčasný dôchodok má človek, ktorý:

  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 246,10 eura,
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
muž, senior, dôchodca Ilustračné foto.

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

  • 1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku

Postupuje sa pritom podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných ro­kov)

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 11,9379 eura)

  • 2. Takto vypočítaná suma sa zníži

Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

Predčasný dôchodok vs. dávka v nezamestnanosti

Predčasný dôchodok

+ Predčasný penzista nemusí chodiť na úrad práce

+ Môže si privyrobiť na dohodu 2 400 eur ročne

- Vďaka skoršiemu odchodu na penziu sa jeho dôchodok zníži

- Ak sa zamestná na zmluvu, prestane dostávať predčasný dôchodok

Dávka v nezamestnanosti

+ Poberanie dávky v nezamestnanosti oddiali odchod do penzie, budúci dôchodok tak bude vyšší

+ Po troch mesiacoch si možno nechať doplatiť dávku za zvyšné tri mesiace a ísť do práce

- Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy

- Kto bude najprv poberať dávku v nezamestnanosti a potom požiada o dôchodok, nedostane od zamestnávateľa odchodné

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #Sociálna poisťovňa #dôchodok #predčasný dôchodok #práca na dohodu