Koľko môže predčasný penzista zarobiť na dohodu?

Od 1. júla 2018 môže poberateľ predčasného starobného dôchodku súčasne poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur.

29.11.2018 10:00
práca, kariéra, zamestnanec, muž Foto:
Ilustračné foto.
debata
Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za kalendárny rok a nie mesačný príjem.

Ak úhrn príjmu z dohody presiahne v kalendárnom roku 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom kalendárnom roku má poberateľ predčasného starobného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. septembra 2018 dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. novembra 2018 a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, úhrnom to bude 600 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za kalendárny rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný starobný dôchodok.

Príklad 2

Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. augusta 2018 dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v novembri 2018 sumu 2 400 eur.

Od 10. decembra 2018 zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Nárok na výplatu dôchodku vznikne opäť od 10. januára 2019.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrie od 23. novembra 2018 dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. dňa v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. novembra 2018.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #poradňa #práca na dohodu