Nízke dôchodky: Penzijné minimum či dávky v núdzi?

Už niekoľko rokov platí, že ľudia, ktorí odchádzajú po desiatkach odpracovaných rokov do penzie s tým, že zarábali málo, nemusia končiť na úrade práce a žiadať o dávky v núdzi. Majú totiž nárok na penzijné minimum.

06.12.2018 06:00
dôchodci, seniori, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

O minimálny dôchodok žiadať nemusia. Sociálna poisťovňa im ho prizná automaticky, ak splnia podmienky. „Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna. Závisí od počtu takzvaných kvalifikovaných rokov poistenca.

Výška minimálnej penzijnej dávky sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka v sume 205,07 eura. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval Višváder.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 229,60 eura. Minimálny dôchodok za 45 odpracovaných rokov je však 343,20 eura mesačne, čo predstavuje 1,72-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu bude jeho starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho o 67,60 eura (343,20 – 245,60 = 97,60 eura) na minimálny dôchodok 343,20 eura mesačne.

Vďaka júlovému zvýšeniu súm životného minima o viac ako päť eur od januára porastú aj minimálne penzie. Za 30 odpracovaných rokov dnes dostane penzista 271,30 eura, od januára 278,90, čo je zvýšenie o 7,60. Za 40 rokov je penzia 313,20, od januára to bude 322 eur, čo je viac o 8,80, za 45 rokov patrí dnes suma 343,20, od januára to bude viac o 9,60 eura, teda 352,80. "Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku.

Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2019 prehodnotí trvanie nároku na minimálny dôchodok z úradnej moci v súvislosti so zmenou životného minima od 1. 7. 2018. O prehodnotenie sumy minimálneho dôchodku penzisti nebudú musieť žiadať," konštatoval Višváder.

Na rozdiel od pomoci v hmotnej núdzi sa pri minimálnom dôchodku netestuje príjem a majetok domácnosti, ale len dôchodkový príjem jednotlivca.

Penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálneho dôchodku, musia aj naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ vysvetlil Višváder. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

Posudzovanie žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi sa má upraviť. Takisto sa má od marca budúceho roka zvýšiť dávka v hmotnej núdzi. Počíta s tým novela zákona, ktorú predložil rezort práce. Rezort práce navrhuje zvýšiť dávku v hmotnej núdzi, ochranný, aktivačný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa o 5 %. Má sa aj rozšíriť okruh osôb, u ktorých sa nebude skúmať možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, napríklad aj o poberateľov predčasného dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #dávky v núdzi