Zvýšenie penzie na sumu minimálneho dôchodku

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

, 07.02.2019 06:00
seniori, dôchodci, manželia, dôchodok, penzia Foto:
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok.

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322 eur mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 76,40 eura (322,00 – 245,60 = 76,40) na minimálny dôchodok 322 eur mesačne.

Príklad č. 2

 • Poberateľ dôchodku dostáva okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 322 eur mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 25,90 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (322,00 – 296,10 = 25,90).
 • Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 271,50 eura mesačne (245,60 + 25,90). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 25,90 eura na sumu 322 eur mesačne (271,50 + 50,50).

Príklad č. 3 – Minimálny dôchodok a II. pilier

 • Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať za obdobie sporenia, ktoré bolo získané v kvalifikovanom období a podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012 o polovicu pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia a za obdobie od 1. septembra 2012 o 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia.
 • Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal v kvalifikovanom období aj obdobie sporenia 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. septembra 2012 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní kvalifikovaného obdobia, teda 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov kvalifikovaného obdobia je 346,60 eura mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to takto:
 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň kvalifikovaného obdobia: 346,60 eura /16 202 = 0,02139242 eura,
 • určí sa polovica pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012: 1 542 × 0,021­39242 eur x 1/2 = 16,49355582 eura,
 • určia sa 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie sporenia od 1. septembra 2012: 480 × 0,02139­242 eur x 2/9 = 2,28185813 eura,
 • určí sa hodnota zníženia: 16,49355582 eur + 2,28185813 eura = 18,77541395 eura,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 18,77541395 eura.
 • Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 328 eur mesačne po zaokrúhlení (346,60 – 18,77541395 = 327,82458605 = 328,00). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura. Nová výška starobného dôchodku bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40 = 328,00).
 • Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #minimálny dôchodok