Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

19.02.2019 13:19
dôchodok, dôchodci, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata
Pri odchode do dôchodku teda takýto poistenec za obdobie, počas ktorého nepracoval, ale staral sa o dieťa, nič „nestratí“, pretože príspevky na starobné poistenie za neho odvádza štát.

Počas poberania dávky materské zo Sociálnej poisťovne a rodičovského príspevku z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je poistenec automaticky v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu a nemusí sa v nej osobitne prihlasovať. Prihlásiť sa musí iba vtedy, ak vôbec nepoberá materské ani rodičovský príspevok alebo ak mu nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Zákon o sociálnom poistení myslí aj na situácie, ak má dieťa zdravotné problémy a potrebuje starostlivosť dlhšie obdobie. Ak sa poistenec stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov jeho veku, zostáva tiež poistencom štátu. A rovnako je to aj v prípade, ak dieťa potrebuje starostlivosť ešte dlhšie – najviac však štát takémuto poistencovi odvádza poistné na dôchodkové poistenie do 18. roku veku dieťaťa.

Konkrétne informácie o podmienkach, ktoré je potrebné splniť pre získanie statusu poistenca štátu, poskytujú pobočky Sociálnej poisťovne, Informačno-poradenské centrum na t. č. 0906 171 989 a 02 3247 1989 a sú prístupné aj na webovej stránke v časti: Matka – Opatrovateľ – Asistent.

Sociálna poisťovňa ku koncu januára 2019 evidovala viac ako 25-tisíc osôb, za ktoré platil štát poistné počas poskytovania dávky materské, ďalej bolo poistencami štátu 143-tisíc osôb starajúcich sa dieťa do 6 rokov veku a ďalších 1 534 osôb starajúce sa o dieťa od 6 do 18 rokov veku dieťaťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #materská dovolenka #rodičovská dovolenka #starostlivosť o dieťa #starobné poistenie