Dôchodky? Poberá ich viac ako 1,3 milióna ľudí

, 17.03.2019 06:00
dôchodkyňa, seniorka, úsmev
Dôchodcovia, ktorí pracujú, resp. pracovali počas minulého roka, dostanú zvýšený dôchodok za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia v zákonnom termíne – do 31. marca 2019. Autor:

Aké sú typy dôchodkov?

Starobný dôchodok

  • dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na rok 2019 bol ustanovený na 62 rokov a šesť mesiacov. Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Na webe Sociálnej poisťovne nájdete kalkulačku na určenie dôchodkového veku.

Predčasný dôchodok

  • dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 246,10 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Minimálny dôchodok

nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Za 30 odpracovaných rokov dostanete 278,90 eura, za 40 rokov dostane 322 eur, za 45 rokov 352,80 eura.

Vdovský a vdovecký dôchodok

  • dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidný/á z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti; dovŕšil/a vek 52 rokov a vychoval/a dve deti; dovŕšil/a dôchodkový vek.

Pracujúci penzisti dostanú vyššie dôchodky do konca marca

Dôchodcovia, ktorí pracujú, resp. pracovali počas minulého roka, dostanú zvýšený dôchodok za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia v zákonnom termíne – do 31. marca 2019. V januári 2019 Sociálna poisťovňa zaslala dôchodcom výlučne rozhodnutie o každoročnej valorizácii dôchodku. Starobný dôchodok bol zvýšený (valorizovaný) od 1. januára 2019 najmenej o pevnú sumu 8,70 eura. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2019 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2018 (počas poberania starobného dôchodku) rozhoduje Sociálna poisťovňa osobitne. Na toto zvýšenie má podľa zákona termín do konca marca. Tiež ho vykoná automaticky a dôchodcovia o toto zvýšenie nemusia žiadať. Tí, ktorí počas minulého roka pracovali, potom dostanú zvýšený dôchodok aj s doplatkom od januára 2019.

Limit spoluúčasti na lieky neplatí pre všetkých

Nepracujúcich dôchodcov sa týkajú limity doplatkov za lieky. Limit spoluúčasti je 30 eur, a je to suma, ktorou sa penzista spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade liekov vždy za jeden štvrťrok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov poisťovňa vráti doplatky za lieky, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi liekov určených na vaše ochorenie (najlacnejší náhradný/generický liek). Teda nie vo výške celého doplatku za lieky.

Do limitu spoluúčasti sa započítavajú len lieky, ktoré: sú na lekársky predpis (nepatria sem teda lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment", zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny), sú najlacnejšie na dané ochorenie. Nezapočítavajú sa teda tie lieky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie.

To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Pýtajte sa lekárov aj lekárnikov na cenovo najvýhodnejšie lieky určené na vaše ochorenie.

Senior s hendikepom platiť za diaľnicu nemusí

Aj v roku 2019 zostáva i naďalej v platnosti, že držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny môžu po registrácii motorového vozidla v systéme eznamka využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne. V súčasnosti existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady na základe žiadosti držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP zostávajú v platnosti a o ich registráciu nie je potrebné opätovne žiadať. Pokiaľ však došlo počas trvania oslobodenia k akejkoľvek zmene údajov uvedených v žiadosti, je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od povinnosti úhrady diaľničnej známky prostredníctvom portálu www.eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Presnú adresu obchodných miest nájdete na stránke www.eznamka.sk.

Čo treba na registráciu: Správne a úplne vyplnená žiadosť, kópia parkovacieho preukazu ŤZP, kópia osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Dôchodcovia #seniori #dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku