Otázky a odpovede: Preukazovanie žitia dôchodcu s bydliskom v zahraničí

Ako a v akých časových intervaloch musia dôchodcovia preukazovať žitie?

20.04.2019 06:00
muž, dôchodca, dilema, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ktorí dôchodcovia musia Sociálnej poisťovni preukazovať, že žijú?

Žitie je povinný preukazovať každý poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má bydlisko v zahraničí. Žitie sa preukazuje SP prostredníctvom formulára Potvrdenie o žití. Koľkokrát v kalendárnom roku je potrebné žitie preukázať, závisí od toho, v ktorom štáte má poberateľ dôchodkovej dávky bydlisko. Sociálna poisťovňa vás vyzve, aby ste jej tento formulár doručili.

Ako a v akých časových intervaloch musia dôchodcovia preukazovať žitie?

Sociálna poisťovňa, ústredie zasiela dôchodcom formulár Potvrdenie o žití raz do roka, vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Formulár je tiež k dispozícii v rôznych jazykoch na stránke www.socpoist.sk.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie raz ročne, a to v januári kalendárneho roka. Dôchodky sa do týchto štátov vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štvrťročne, a to k 15. januáru, 15. aprílu, 15. júlu a 15. októbru kalendárneho roka. Dôchodky sa do týchto štátov vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku.

Od 25. februára 2019 som poberateľom starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Žijem v Kanade. Ako často musím Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Keďže bývate v Kanade, ste povinný Sociálnej poisťovni preukázať žitie štvrťročne, a to k 15. januáru, 15. aprílu, 15. júlu a 15. októbru kalendárneho roka. Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním SP a súčasne musí byť úradne osvedčený, napr. notárom alebo tlačivo môžete po preukázaní totožnosti podpísať aj pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v Kanade. Po predložení takéhoto tlačiva vám SP vyplatí dôchodok vždy za predchádzajúci štvrťrok.

Som poberateľkou starobného dôchodku. Keď sa presťahujem k dcére do Českej republiky, budem povinná predkladať potvrdenie o žití?

Áno, budete. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie raz ročne, a to v januári kalendárneho roka. Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis na tlačive musí byť úradne osvedčený, napr. notárom alebo tlačivo môžete po preukázaní totožnosti podpísať aj pred zamestnancom príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia v Českej republike.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Dôchodcovia #seniori #dôchodky