Aké dávky môžete dostať, ak popri dôchodku pracujete?

, 27.04.2019 06:00
dôchodca, potraviny, senior
Starobný dôchodca odo dňa priznania dôchodku nemusí platiť poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Autor:

Dôchodcovia môžu popri práci dostávať nemocenskú dávku, ošetrovné či dávku v nezamestnanosti.

Nemocenská dávka

 • Poskytuje sa poistencovi v prípade, že bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.
 • Od 1. do 3. dňa práceneschopnosti dostane penzista nemocenské vo výške 25 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa nemocenské dosahuje 55 percent z vymeriavacieho základu. Polovičné nemocenské patrí poistencovi, ktorý si práceneschopnosť privodil v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni. Prvých 10 dní ho platí zamestnávateľ a od 11. dňa Sociálna poisťovňa. Nárok na nemocenskú dávku zanikne ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti. Najdlhšie ju možno poberať 52 týždňov.
 • Odvody na nemocenské poistenie platia starobní, predčasní aj invalidní dôchodcovia pracujúci na zmluvu a predčasní a invalidní penzisti zamestnaní na dohodu. Neplatia ich len starobní dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu. Tí preto ani nemôžu získať nemocenské dávky.

Ošetrovné

 • Nárok na ošetrovné vzniká v prípade vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou, alebo osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
 • Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné vo výške 55 percent z denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dávka sa poskytuje za kalendárne dni. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Najviac ho možno poberať desať kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

 • Poistenie v nezamestnanosti spomedzi penzistov platia len pracujúci invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť maximálne o 70 percent. V prípade práce na dohodu môžu aj oni získať odvodovú úľavu. Invalidní penzisti s vyšším poklesom a takisto predčasní a starobní dôchodcovia odvody na poistenie v nezamestnanosti neplatia, preto nemôžu dostať ani dávku v nezamestnanosti.
 • Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený pre prípad nezamestnanosti aspoň dva roky, teda 730 dní.
 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni a jej výška dosahuje 50 percent denného vymeriavacieho základu. Nezamestnaný by tak mal dostať polovicu svojho doterajšieho hrubého príjmu. Maximálne sa dávka v nezamestnanosti vypočíta z dvojnásobku priemerného platu spred dvoch rokov.

Dávky z úrazového a garančného poistenia

 • Všetci zamestnávatelia sú povinne úrazovo a garančne poistení. Na toto poistenie platí odvody vždy len zamestnávateľ, nie zamestnanec. Na dávky z úrazového a garančného poistenia majú napriek tomu nárok zamestnanci.
 • Z úrazového poistenia vzniká zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania, nárok na úrazové dávky, o ktorých rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (napr. úrazový príplatok, jednorazové vyrovnanie, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením, v prípade úmrtia následkom pracovného úrazu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom, nárok na jednorazové odškodnenie).
 • O úrazovej rente rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie, na úrazovú rentu však nemá nárok pracujúci starobný dôchodca ani osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom. Pracujúci invalidný dôchodca, pokiaľ nedovŕšil dôchodkový vek, na úrazovú rentu nárok má.
 • Zamestnávateľ je tiež garančne poistený, takže ak sa stane platobne neschopným a nevyplatí svojim zamestnancom oprávnené nároky z pracovnoprávneho vzťahu, títo zamestnanci si ich môžu uplatňovať z garančného poistenia.

Pracujúci dôchodcovia by priznanie penzie mali oznámiť zamestnávateľovi

 • Starobný dôchodca odo dňa priznania dôchodku nemusí platiť poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Týmto dňom nastáva u neho zmena v platení poistného, ktorú – ak ďalej pracuje – je povinný oznámiť zamestnávateľovi. Mal by tak napokon urobiť aj vo vlastnom záujme, aby uvedené poistné ďalej neplatil.
 • Priznanie starobného dôchodku zamestnanec zamestnávateľovi preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Môže ísť pritom len o jeho kópiu a nie je ani potrebné, aby všetky údaje (napr. výška dôchodku) boli v rozhodnutí čitateľné. Výšku dôchodku oznamovať nemusí. Stačí, aby z predloženého dokladu bolo zrejmé komu a odkedy bol starobný dôchodok priznaný.
 • Pokiaľ zamestnanec zamestnávateľovi nepreukáže priznaný starobný dôchodok, poistné na sociálne poistenie odvádza zamestnávateľ v plnej výške aj naďalej. Takisto v plnej výške vykonáva aj zrážku zo mzdy zamestnanca.
 • Ak zamestnanec spätne preukáže priznanie starobného dôchodku, zamestnávateľ je povinný spätne opraviť aj mesačné výkazy poistného a príspevkov a môže požiadať o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu. V prípade, že zamestnávateľ požiada o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu, Sociálna poisťovňa si dodatočne odkontroluje uvedeného zamestnanca vo svojom informačnom systéme a poistné vráti.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#dávka v nezamestnanosti #nemocenská dávka #ošetrovné
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku