Vystúpiť z II. piliera možné nie je, vstúpiť môže len časť populácie

24.05.2019 13:55
socialna poistovna, dochodok, prvy pilier,...
Ilustračná snímka. Autor: ,

Vystúpenie z II. piliera v súčasnosti legislatíva neumožňuje. Osobám, ktoré uzatvorili s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa automaticky postupuje na ich účty v príslušných spoločnostiach (do II. piliera) časť poistného odvádzaného na starobné poistenie.

V súčasnosti tento príspevok predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) a Sociálna poisťovňa nemôže jeho postupovanie zastaviť len preto, že si to sporiteľ žiada. Vystúpiť z II. piliera bolo možné naposledy v období od 1.3.2015 do 30.6.2015, kedy bola táto možnosť legislatívne upravená.

Vstup do II. piliera je rovnako upravený zákonom. Začať sporiť si na svoj dôchodok môžu osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 35 rokov a ktoré už sú (resp. v minulosti boli) dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, pričom pri vzniku prvého dôchodkového poistenia im Sociálna poisťovňu zasiela o tejto skutočnosti informáciu. Rozhodnutie je na ich vôli, pričom rozhodnúť sa môžu kedykoľvek do dosiahnutia hraničného veku, ich rozhodnutie je potom ale nemenné.

K 30. aprílu 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 1 512 402 spo­riteľov, za ktorých postupovala príspevky do šiestich dôchodkových správcovských spoločností. Od začiatku roka do konca apríla postúpila na ich účty príspevky v celkovej sume 246 038 tis. eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

VIDEO: Riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder vysvetľuje postup pri odchode do penzie

#Sociálna poisťovňa #sporenie #príspevky do druhého piliera
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku