Predčasný dôchodok: Musíte splniť viacero podmienok súčasne

Nárok naň má poistenec, ak odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 246,10 eura mesačne, a nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou).

, 17.06.2019 11:00
dôchodca, dôchodok, pracujúci, žena Foto:
Predčasný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Pozor! Predčasný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Príklad

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2020, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2019. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je12,6657 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí takto:
určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 12,6657 = 545,60 eura
táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5, pričom sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 545,60 – (6,5 % x 545,60) = 545,60 – 35,46347144088762 = 510,20 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 % – 13,30 eura.

Suma predčasnej penzie by tak mala byť 523,50 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

pýtate sa…

Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný starobný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za kalendárny rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám zanikne. Zároveň treba zdôrazniť, že pri spisovaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

V zamestnaní som odpracoval 42 rokov, z toho 15 rokov v II. pracovnej kategórii. Ak požiadam o predčasný dôchodok, bude sa pri výpočte jeho sumy prihliadať na II. pracovnú kategóriu?

Na účely určenia sumy predčasného dôchodku sa nebude prihliadať na skutočnosť, že ste vykonávali zamestnanie zaradené do II. pracovnej kategórie. A to z dôvodu, že zákon o sociálnom poistení účinný od 1. januára 2004 umožňuje určiť sumu podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 len pri starobnom alebo invalidnom dôchodku.

Narodil som sa 24. novembra 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1957 je 62 rokov a 6 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. mája 2020. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2019 stanovený na 205,07 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 246,10 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 5. októbra 1958. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete, ale najskôr od 5. júna 2019. Až od tohto dátumu spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je 62 rokov a 8 mesiacov. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2019 stanovený na 205,07 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 246,10 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu alebo ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 25. novembra 1959. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 25. septembra 2022. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #predčasný dôchodok #dôchodkové dávky