Čo platí teraz a ako to bude od decembra s vianočným dôchodkom

Koľko peňazí dostanete, ak poberáte viac penzií?

30.06.2019 06:00
peniaze, seniori, sporenie Foto:
Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok.
debata

Čo platí (zákon sa nemení):

 • maximálna suma vianočného príspevku je na úrovni 87,26 eura a jednorazové zvýšenie 12,74 eura = 100 eur
 • horná hranica pre poskytnutie vianočného príspevku je určená ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyplatí

Ako to bude v decembri:

 • zmení sa výpočet vianočného príspevku, a teda aj samotný príspevok na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = je už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet
 • maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur
 • nárok na maximálnu sumu budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvyšuje na 210,20 eura)
 • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
 • dostanú ho všetci penzisti, ktorých suma penzie alebo úhrn súm všetkých dôchodkov neprekračuje 65 % priemernej mzdy v hospodárstve (vlani bola priemerná mzda 1 013 eur). Doteraz bola maximálna suma, pri ktorej ešte penzista príspevok dostal, 60 % priemernej mzdy v hospodárstve

Počet dôchodcov

 • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa odhaduje na úrovni cca 1,30 milióna
 • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku približne o 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
 • zvýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (asi o 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – približne o 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

 • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur

Odkedy sa začnú vyplácať vyššie vianočné príspevky?

 • vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať
 • cieľom vianočného príspevku je pomôcť väčšine dôchodcov počas vianočných sviatkov, pretože ekonomike sa darí a aj oni majú zvýšené výdavky práve v tomto období. Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok
Zdroj: ministerstvo práce

Koľko peňazí dostanete, ak poberáte viac penzií

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky. Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne jeden vianočný príspevok.

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 364,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 105,30 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 470,20 eura, mal by mať nárok na príspevok vo výške 80,92 eura.

Príklad 2

Penzista má dôchodok v sume 495,10 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 112,40 eura.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta. Vianočný príspevok dostane v sume 31,49, keďže súčet jeho penzií je 607,50 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 194,70 eura a vdovský dôchodok v sume 401,80 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 596,50 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 35,38 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 305,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 197,40 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 502,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 69,16 eura.

Príklad 5

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 351,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 159,60 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 511,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 66,19 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva penziu 460,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 215,50 eura mesačne.

Spolu tak dostáva 676,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vianočný príspevok nevyplatí, pretože súhrn jeho penzií je vyšší ako maximálna suma dôchodku, pri ktorej je ešte nárok na vianočný príspevok, teda vyššia ako 658,50 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný dôchodok #vianočný príspevok