Do penzie skôr, ako káže strop

Šesťdesiatštyri rokov. Taký je maximálny vek odchodu do penzie, ktorý zaručuje ústavný zákon. Penzijný vek sa však bude aj naďalej zvyšovať podľa dnes platných pravidiel dovtedy, kým nedosiahne dôchodkový strop.

15.07.2019 06:00
seniori, dôchodcovia, penzia Foto:
Dôchodkový vek sa aj naďalej bude automaticky predlžovať podľa súčasne nastavených pravidiel až pokým nedosiahne stanovenú hranicu 64 rokov
debata (1)

„Vzhľadom na systém každoročného predlžovania dôchodkového veku, ako aj trendy v oblastiach, ktoré majú vplyv na dĺžku dožitia, bolo možné predpokladať, že dôchodkový vek sa bude v najbližších rokoch zvyšovať. Preto bol schválený zákon, ktorý reflektuje práve potrebu ústavného vyjadrenia hranice dôchodkového veku, po dosiahnutí ktorého štát garantuje hmotné zabezpečenie na primeranej úrovni. Ústavný zákon tak zavádza hornú hranicu, takzvaný strop dôchodkového veku na 64 rokov a zároveň zníženie jeho maximálnej hornej hranice v závislosti od počtu vychovaných detí, maximálne o 18 mesiacov,“ informuje Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia rezortu práce.

Dôchodkový vek sa aj naďalej bude automaticky predlžovať podľa súčasne nastavených pravidiel až pokým nedosiahne stanovenú hranicu 64 rokov, respektíve v prípade žien s jedným vychovaným dieťaťom 63,5 roka, žien s dvoma vychovanými deťmi 63 rokov a žien s troma a viac vychovanými deťmi 62,5 roka. „Poistencov, ktorých dôchodkový vek nepresiahne dôchodkový strop, sa prijatie dôchodkového stropu nijako netýka, ich dôchodkový vek sa žiadnym spôsobom nezmení,“ dodala Kolesárová.

Ako sa predlžoval vek odchodu do penzie

Od 1. januára 2004 bol ustanovený jednotný dôchodkový vek (62 rokov) pre všetkých poistencov. „U mužov tento jednotný dôchodkový vek začal platiť už od 1. júla 2007 a postupné predlžovanie dôchodkového veku žien nadviazalo na pôvodne určený dôchodkový vek, ktorý bol diferencovaný podľa počtu vychovaných detí. Jednotný vek odchodu do penzie žien a mužov sa mal v plnej miere prejaviť v roku 2024,“ približuje Kolesárová.

Už v januári 2017 sa zaviedla automatická úprava dôchodkového veku v závislosti od zmeny v priemernej strednej dĺžke života v dôchodkovom veku. „V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, na 62 rokov a 76 dní. V roku 2018 o ďalších 63 dní (62 rokov a 139 dní). Od januára tohto roka zostalo predlžovanie dôchodkového veku naďalej zachované, zmenil sa však spôsob jeho určovania, a to tak, že sa stanovuje v rokoch a mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu,“ vysvetľuje Jana Kolesárová.

Ako to bude po novom

„Dôchodkový vek stanoví vždy na päť rokov dopredu opatrenie ministerstva práce. Momentálne je vek odchodu do penzie pre ročníky 1957 až 1960 stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov,“ priblížila vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Ľudmila Grauzelová. Ako uviedla, nie je jednotný pre všetkých. Výnimku majú ženy v závislosti od počtu vychovaných detí, poistenci, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. alebo II. kategórie.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
muž, dôchodok, penzia Ilustračné foto.

„Strop na dôchodkový vek sa prvýkrát dotkne žien, ktoré sú narodené v roku 1960 a vychovali dve, tri alebo viac detí. Žena narodená v roku 1960 s dvoma vychovanými deťmi pôjde do penzie v 63 rokoch a žena narodená v rovnakom roku, ktorá vychovala tri a viac detí, bude mať strop na penzijný vek na úrovni 62 rokov a šesť mesiacov,“ upozorňuje Grauzelová. „Podľa súčasne platných predpisov by totiž takáto žena mala nárok na odchod do penzie vo veku 63 rokov a dva mesiace. Ústavný zákon však prihliada na jej dve deti, a tak pôjde do penzie o dva mesiace skôr, v 63 rokoch,“ dodala.

Primárny nárok na zníženie dôchodkového veku z dôvodu výchovy dieťaťa má mať žena. V špecifických prípadoch, ak by žena zomrela, nárok na zníženie veku odchodu do dôchodku prejde na muža. Prvýkrát pôjde o mužov, ktorí sa narodili v roku 1958 a vychovali tri a viac detí. Horná hranica ich penzijného veku bude 62 rokov a šesť mesiacov.

Grauzelová upozornila, že dnes sa ešte nedá presne určiť, kedy sa dôchodkový strop dotkne žien, ktoré vychovali jedno dieťa, a bezdetných žien a mužov. „V súčasnosti totiž nie je známy rok, kedy vek odchodu do dôchodku presiahne dôchodkový strop pre tieto skupiny poistencov. V roku 2024 by mal dôchodkový vek na Slovensku dosiahnuť 63 rokov a 4 mesiace, v ďalších rokoch vek do dôchodku nie je známy,“ povedala.

Podľa Kolesárovej prvý ročník, na ktorý by sa garantovaná hranica dôchodkového veku 64 rokov mala začať vzťahovať ústavou, bude v prípade mužov a bezdetných žien ročník narodenia 1965, žien s 1 dieťaťom ročník narodenia 1963, žien s 2 deťmi ročník narodenia 1960, žien s troma a 4 deťmi ročník narodenia 1960 a žien s 5 a viac deťmi ročník narodenia 1962.

Odchod do dôchodku po zavedení penzijného stropu

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je

  • 64 rokov,
  • 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
  • 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
  • 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.
  • Ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa, znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Komu sa zohľadní výchova dieťaťa

  • To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi.
  • Na zníženie dôchodkového stropu má prednostný nárok žena, muž – subsidiárny nárok, napríklad ak žena nespĺňa podmienky výchovy.
  • Obidvom rodičom sa obdobie výchovy započítava v rovnakom rozsahu, nezisťuje sa „reálne“ obdobie osobnej starostlivosti – na účely zníženia dôchodkového stropu sa výchova zohľadní prednostne žene.
  • Uvedené platí, aj ak bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.
Koho sa prvýkrát dotkne dôchodkový strop
Ústavný zákon o strope Strop dôchodkového veku Prvý ročník ovplyvnený stropom Odchod do dôchodku najneskôr od roku
muži a bezdetné ženy 64 rokov 1965 2029
žena s 1 dieťaťom 63 rokov a 6 mesiacov 1963 2026
žena s 2 deťmi 63 rokov 1960 2023
žena s 3 a 4 deťmi 62 rokov a 6 mesiacov 1960 2022
žena s 5 a viac deťmi 62 rokov a 6 mesiacov 1962 2024

Z tabuľky vyplýva, že prvý ročník, na ktorý sa garantovaná hranica dôchodkového veku 64 rokov začne vzťahovať v prípade mužov a bezdetných žien je ročník narodenia 1965, žien s 1 dieťaťom ročník narodenia 1963, žien s 2 deťmi ročník narodenia 1960, žien s troma a so 4 deťmi ročník narodenia 1960, a žien s 5 a viac deťmi ročník narodenia 1962. Až tieto ročníky poistencov by v zmysle automatického predlžovania dôchodkového veku prekročili ústavou garantovanú hranicu 64 rokov, resp. 63,5 roku, 63 rokov a 62,5 roku.

Zdroj: Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia ministerstva práce

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1

Dátum narodenia poistenky 1. marec 1960
Počet vychovaných detí 5
Dôchodkový vek dovŕši 1. septembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a 6 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Príklad 2

Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 0
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 64 rokov.

Príklad 3

Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žena, penzia Ilustračné foto.

Príklad 4

Dátum narodenia poistenky 12. máj 1959
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek dovŕšila 12. marca 2022
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 10 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.

Príklad 5

Dátum narodenia poistenky 20. november 1960
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek je podľa ústavy SR 63 rokov – dôchodkový strop!  
Dôchodkový vek dovŕši 20. novembra 2023
Ak by sa neuplatnil dôchodkový strop, dôchodkový vek tejto ženy by bol 63 rokov a 2 mesiace.

Príklad 6

Dátum narodenia poistenky 8. august 1960
Počet vychovaných detí 3
Dôchodkový vek dovŕšila 8. februára 2023
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 6 mesiacov – dôchodkový strop!  
Ak by sa neuplatnil dôchodkový strop, dôchodkový vek poistenky by bol 63 rokov a 2 mesiace.

Príklad 7

Dátum narodenia poistenky 6. október 1960
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek tejto ženy je 63 rokov a 2 mesiace, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.  
Dôchodkový vek dovŕši 6. decembra 2023
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otázky a odpovede: Ako sa určí dôchodkový vek

Aký bude dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1962, ktorá vychovala 4 deti?

Podľa platnej a účinnej právnej úpravy dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1962 zatiaľ nie je možné presne určiť. V súčasnosti je určený dôchodkový vek pre tých poistencov, ktorí najneskôr v roku 2023 dovŕšia vek 63 rokov, teda poistencov narodených do 31. decembra 1960. Dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1962 sa bude ďalej upravovať. Pri štandardnom dvojmesačnom náraste dôchodkového veku však možno očakávať, že by dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1962 predstavoval 63,5 roka.

S účinnosťou od 1. júla 2019 však dôchodkový vek ženy, ktorá vychovala 3 a viac detí, nesmie presiahnuť ústavou stanovený strop 62 rokov a 6 mesiacov.

Z uvedeného vyplýva, že dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1962, ktorá vychovala 4 deti, bude 62 rokov a 6 mesiacov.

Aký bude dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1959, ktorá vychovala 2 deti?

Dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. S účinnosťou od 1. júla 2019 dôchodkový vek ženy, ktorá vychovala dve deti, nesmie presiahnuť 63 rokov. Vzhľadom na to, že jej dôchodkový vek nepresiahne ústavou stanovený strop 63 rokov, jej dôchodkový vek sa ani po nadobudnutí účinnosti novely ústavy od 1. júla 2019 nemení a bude 62 rokov a 10 mesiacov.

Právo na primerané zníženie maximálneho dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pre ženy garantované novelou ústavy, predstavuje právo na zníženie maximálneho dôchodkového veku stanoveného ústavou – 64 rokov, nie individuálneho dôchodkového veku.

Zdroj: Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia rezortu práce

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #dôchodkový strop