Dve percentá i dvadsať. Medzi dôchodkovými fondmi sú obrovské rozdiely

, 29.07.2019 09:27
up-shutterstock 305721788
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodkové fondy v druhom pilieri zažívajú najlepšie obdobie v histórii. Od začiatku roku viaceré z nich zarobili už viac ako 15 percent. Dva fondy si dokonca pripísali už vyše 20-percentné zhodnotenie.

Takéto vysoké zhodnotenie však dosahujú len negarantované fondy. Tie garantované síce tiež zarábajú, ale výrazne menej. Len v jednom fonde sa hodnota dôchodkovej jednotky zvýšila o viac ako päť percent. Všetky ostatné fondy dokázali zarobiť od 1,2 do 2,6 percenta.

Na čele rebríčka najlepšie zarábajúcich fondov sa umiestnili indexové fondy. Tie od začiatku tohto roku zarobili zatiaľ od 17,2 do 21,3 percenta. Vďačia za to rastu na akciovom trhu, keďže takmer sto percent peňazí investujú práve do akcií. Z akciových fondov, ktoré však investujú aj do dlhopisov, sa im najviac približuje fond od Allianz – Slovenskej DSS. Ten má zo všetkých akciových fondov vo svojom majetku najviac akcií.

Výrazné rozdiely medzi garantovanými a negarantovanými fondmi vidno aj pri priemernom ročnom zhodnotení od vzniku fondov. Garantované dlhopisové fondy zarobili priemerne od 1,8 do 2,8 percenta. V negaratnovaných je rozpätie výrazne vyššie, priemerný ročný výnos sa tam pohybuje od 2,2 do 10,5 percenta.

Aj v tomto prípade najvyššie zhodnotenie dosiahli indexové fondy. Od svojho vzniku prinášajú sporiteľom priemerné ročné zhodnotenie vo výške 8,3 až 10,5 percenta.

Takéto výrazné rozdiely v zhodnotení môžu znamenať, že človek, ktorý si sporí celý život v garantovanom fonde, môže mať z druhého piliera až niekoľkonásobne nižší dôchodok ako v prípade, keby bol v negarantovanom fonde. Napríklad ak by niekomu počas 40 rokov chodilo do fondu s trojpercentným ročným zhodnotením každý mesiac 50 eur, na konci by mal na svojom účte 45 973 eur. Z toho by sám vložil 24-tisíc eur a zvyšných 21 973 eur by tvorili úroky.

Ak by rovnakých 50 eur posielal počas 40 rokov do fondu s ročným výnosom vo výške 8 percent, nasporil by celkovo 162 090 eur. K svojmu vkladu vo výške 24-tisíc eur, by tak získal ešte zhodnotenie vo výške 138 090 eur.

  Koľko zarobili garantované fondy
  Výnos
Spoločnosť Od začiatku roku (v %) Za posledný rok (v %) Od vzniku (v % p. a.)
NN 1,799 1,52 1,77
AXA 1,616 1,517 1,79
Allianz 1,706 1,739 1,94
Aegon 1,201 1,228 2,06
VÚB Generali 2,586 2,005 2,43
DSS Poštovej banky 5,866 4,768 2,76
  Koľko zarobili negarantované fondy
  Výnos
Fond Od začiatku roku (v %) Za posledný rok (v %) Od vzniku (v % p. a.)
DSS Poštovej banky – akciový 12,572 –2,351 2,15
Aegon – akciový 11,529 5,928 2,64
AXA – akciový 8,693 5,25 2,72
NN – zmiešaný 10,412 8,09 2,8
VÚB Generali – zmiešaný 8,713 6,164 3,21
NN – akciový 12,218 8,671 3,22
VÚB Generali – akciový 12,612 7,902 3,58
Allianz – akciový 16,662 9,368 3,96
NN – indexový 21,285 6,584 8,26
DSS Poštovej banky – indexový 17,234 7,346 8,76
VÚB Generali – indexový 19,861 10,605 9,85
Aegon – indexový 20,077 10,507 10,22
AXA – indexový 19,99 10,34 10,51
Aktualizované ku dňu 4. 7. 2019      
Zdroj: ADSS      

Aj keby sa dôchodkovým fondom nedarilo tak dobre ako v súčasnosti a priniesli by priemerné ročné zhodnotenie vo výške štyroch percent, stále by sporiteľ zarobil o 12 270 eur viac ako vo fonde s trojpercentným výnosom. Pri dlhom investičnom horizonte totiž aj malý rozdiel vo výnose môže znamenať výrazný rozdiel v celkovej nasporenej sume.

Napriek tomu má väčšina ľudí svoje peniaze vložené v garantovaných fondoch. V nich majú síce istotu, že tam nebudú mať pri odchode na dôchodok menej peňazí, ako im tam prišlo, ale za túto garanciu platia nízkym výnosom. Dôchodkové spoločnosti sú totiž nútené investovať veľmi opatrne, aby nemuseli z vlastného vrecka doplácať prípadné straty.

Odborníci odporúčajú ľuďom, ktorým do dôchodku zostáva niekoľko desiatok rokov, aby si sporili práve v akciových a indexových fondoch. Tie totiž dokážu z dlhodobého hľadiska priniesť najvyšší výnos. A práve dlhý investičný horizont je liekom na prípadné prepady na trhoch. V minulosti sa totiž ešte nestalo, že by akciové trhy na 15-ročnej báze nazarobili. To znamená, že aj keby niekto investoval do akcií na vrchole a po 15 rokoch by prišiel prepad, investor by mal byť v pluse.

Ako požiadať o dôchodok z druhého piliera?

  • <info>O starobný dôchodok môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ste poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môžete o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať takisto v Sociálnej poisťovni, ako aj v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že nie ste poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môžete o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť následne vydá cez Centrálny informačný ponukový systém (CIPS) potvrdenie o nasporenej sume. Po tejto informácii každá poisťovňa a DSS zaregistrovaná v CIPS môže predložiť záväznú ponuku bez potreby vašej prítomnosti na obchodnom mieste, poznajúc iba vaše meno a vek. Všetky predložené ponuky vám doručí Sociálna poisťovňa. Do 30 dní si môžete z ponúk vybrať.
  • Ak by si sporiteľ do 30 dní nevybral žiadnu z ponúk alebo by sa rozhodol, že svoje poberanie dôchodku z II. piliera odloží na neskôr, nie je to problém. Frekvencia využitia ponukového systému nie je časovo obmedzená. Ak si však už sporiteľ z ponuky vyberie, môže zmluvu anulovať len zo špecifických dôvodov ako napr. nesprávne zadaná nasporená suma sporiteľa pri výpočte jeho dôchodku. Sporiteľ by si preto mal výber poisťovne veľmi dobre premyslieť.

Zdroj: Ministerstvo práce

#dôchodkový fond #garantovaný fond #negarantovaný fond
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku