Kto má nárok na vianočný príspevok a kedy bude vyplatený

Poberateľ dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného, pozostalostného, sociálneho dôchodku má nárok na vianočný príspevok, ak splní tri podmienky.

05.10.2019 06:00
debata
 1. má nárok na výplatu dôchodku za december 2019,
 2. má bydlisko na Slovensku,
 3. suma jeho dôchodku/dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura.

Vypláca ho: Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. Ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca penziu, ku ktorej vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, kto vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 235 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 232,90 eura.

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože tento patrí k invalidnému a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, avšak Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2019.

Príklad 2:

V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 64,90 eura a vdovecký dôchodok v sume 89,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 349,90 eura.

Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2019.

Príklad 3:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 275,70 eura a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 475,70 eura.

Vianočný príspevok v tomto prípade dôchodcovi nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 751,40 eura (275,70 + 475,70 eura) presiahol sumu 658,50 eura.

Čo bude v decembri inak

 • zmení sa výpočet vianočného príspevku, a teda aj samotný príspevok na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = je už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet
 • maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur
 • nárok na maximálnu sumu budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvýšilo na 210,20 eura)
 • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
 • dostanú ho všetci penzisti, ktorých suma penzie alebo úhrn súm všetkých dôchodkov neprekračuje 65 % priemernej mzdy v hospodárstve (vlani bola priemerná mzda 1 013 eur). Doteraz bola maximálna suma, pri ktorej ešte penzista príspevok dostal 60 % priemernej mzdy v hospodárstve

Počet dôchodcov

 • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa odhaduje na úrovni cca 1,30 milióna
 • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku o približne 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
 • navýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (o asi 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – o približne 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

 • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur

Odkedy sa začnú vyplácať vyššie vianočné príspevky?

 • vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať
 • cieľom vianočného príspevku je pomôcť väčšine dôchodcov počas vianočných sviatkov, pretože ekonomike sa darí a aj oni majú zvýšené výdavky práve v tomto období. Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok.
Zdroj: ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný príspevok