O akú sumu sa budú valorizovať penzie od januára

Jednotlivé druhy dôchodkov a príklady ich zvýšenia.

09.10.2019 06:00
senior, dôchodca, dôchodok, peniaze, penzia,... Foto:
Od januára 2020 sa dôchodkové dávky budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
debata (2)
druh dôchodku priemerná výška (v eurách) zvýšenie o 2,9 % – dôchodcovská inflácia minimálna suma zvýšenia Hraničná suma penzie, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené dôchodky
starobný dôchodok 449,9720304 13,10 9,00 310,40
predčasný starobný dôchodok 434,9960174 12,70 8,70 300,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 210,9362868 6,20 4,30 148,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 377,0167524 10,90 7,60 262,10
vdovský a vdovecký dôchodok 285,1979234 8,30 5,80 200,10
sirotský dôchodok 134,2203332 3,90 2,70 93,20
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu
starobný dôchodok 134,6230633 3,90 2,70 93,20
predčasný starobný dôchodok 155,3360000 4,50 3,20 110,40
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 87,3579138 2,60 1,80 62,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 140,3623730 4,10 2,90 100,10
vdovský a vdovecký dôchodok 124,6005991 3,70 2,50 86,30
sirotský dôchodok 67,1461538 2,00 1,40 48,30
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne
Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).

Príklady zvýšenia

Príklad 1:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 350 eur.
Valorizácia o 2,9 % – 10,15 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o percentuálnu valorizáciu, keďže suma 10,15 je vyššia ako pevná garantovaná suma zvýšenia – 9 eur.
Bude tak dostávať 360,15 eura.

Príklad 2:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 435 eur.
Valorizácia o 2,9 % – 12,61 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 12,61 eura, čo je viac ako 9,00 eur.
Bude tak dostávať 447,61 eura.

Príklad 3:

Dôchodca poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 520 eur a vdovecký dôchodok, ktorý je krátený vo výške 70 eur.
Valorizácia starobného dôchodku o 2,9 % – 15,08 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Valorizácia vdoveckého dôchodku o 2,9 % – 2,03 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 2,50 eura

Tomuto penzistovi bude starobný dôchodok zvýšený o 15,08 eura, teda o percentuálnu valorizáciu a krátený vdovecký dôchodok o dôchodcovskú infláciu – 2,50 eura.
Bude tak dostávať spolu 607,58 eura.

Príklady sú len ilustračné.

Sumy, o ktoré by sa mali valorizovať jednotlivé druhy penzií

Od januára 2020 sa dôchodkové dávky budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného (totožného) druhu dôchodku, zvýši sa penzia o pevnú sumu.

výška dôchodku valorizácia o dôchodcovskú infláciu valorizácia o pevnú sumu
starobný dôchodok 2,9 % 2 % (o 9,00 eur)
200 205,80 209,00
300 308,70 309,00
325,50 335,00 334,50
347,50 357,60 356,50
350 360,20 359,00
423,80 436,10 432,80
459,80 473,20 468,80
470 483,70 479,00
487,90 502,10 496,90
500 514,50 509,00
513,90 528,80 522,90
600 6175,40 609,00
669,30 688,70 678,30
720 740,90 729,00
750 771,80 759,00
800 823,20 809,00
845,60 870,20 854,60
935 962,20 944,00
1 000 1 029,00 1 009,00
predčasný starobný dôchodok 2,9 % 2,00 % (o 8,70 eura)
250 257,30 258,70
350 360,20 358,70
378,10 389,10 387,10
420 432,20 428,70
455,80 469,10 464,80
595 612,30 604,00
625 643,20 634,00
690 710,10 698,70
755 776,90 763,70
invalidný dôchodok do 70 % 2,9 % 2 % (4,30 eura)
190 195,60 194,30
193 198,60 197,30
204 210,00 208,30
invalidný dôchodok nad 70 % 2,9 % 2 % (o 7,60 eura)
333 342,70 340,60
342 352,00 349,60
382 393,10 389,60
vdovský a vdovecký 2,9 % 2 % (o 5,80 eura)
237 243,90 242,80
290 298,50 295,80
sirotský dôchodok 2,9 % 2 % (2,70 eura)
129 132,80 131,70
150 154,40 152,70
Výpočet sumy zvýšenia je len ilustračný.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #zvyšovanie dôchodkov #dávky pre dôchodcov