Aké sú podmienky zvýšenia starobnej penzie na minimálnu?

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku pred stavom hmotnej núdze. Ak suma penzie nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho dôchodkový príjem túto hranicu dosiahol. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

19.11.2019 06:00
seniori, kalkulačka, papiere, zmluva, peniaze Foto:
Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima.
debata (1)

Kedy ho dostanete: dôchodca splní podmienky, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie? Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v tabuľke:

v roku ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk  
1994 18 195,00 Sk  
1995 20 800,00 Sk  
1996 23 572,00 Sk  
1997 26 671,00 Sk  
1998 28 917,00 Sk  
1999 31 013,00 Sk  
2000 33 042,00 Sk  
2001 35 745,00 Sk  
2002 39 058,00 Sk  
2003 41 527,00 Sk  
2004 45 747,00 Sk  
2005 49 936,00 Sk  
2006 54 235,00 Sk  
2007 58 239,00 Sk  
2008 62 968,00 Sk  
2009 2 152,21 eur  
2010 2 223,03 eur  
2011 2 272,17 eur  
2012 2 327,10 eur  
2013 2 382,02 eur  
2014 2 480,31 eur  
2015 2 552,58 eur  
2016 2 636,41 eur  
2017 2 757,83 eur  

Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

  • Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima.
  • Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a

3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Príklady zvýšenia starobného dôchodku na penzijné minimum

Príklad č. 1:

Poberateľ starobného dôchodku 255,60 eura mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322,00 eur mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 66,40 eura (322,00 eura – 255,60 eura = 66,40 eura) na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne.

Od januára 2020: V januári mu bude starobný dôchodok valorizovaný o 9 eur na 264,60 eura. Minimálny dôchodok za 40 odpracovaných rokov bude od januára 378,50 eura. Sociálna poisťovňa tomuto penzistovi zvýši dôchodok o 113,90 eura na 378,50 eura.

Príklad č. 2:

Poberateľka starobného dôchodku 334,50 eura mesačne má 42 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok za 42 odpracovaných rokov je 342,70 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto jej Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 8,20 eura (342,70 eura – 334,50 eura = 8,20 eura) na minimálny dôchodok 342,70 eura mesačne.

Od januára 2020: V januári jej bude starobný dôchodok valorizovaný o 9,70 eura na 344,20 eura. Minimálny dôchodok za 42 odpracovaných rokov bude od januára 391,10 eura. Sociálna poisťovňa tomuto penzistovi zvýši dôchodok o 46,90 eura na penzijné minimum 391,10 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #minimálny dôchodok