Príklad: Aká bude suma vášho invalidného dôchodku

Suma invalidného dôchodku sa odvíja od miery poklesu schopnosti pracovať, počtu odpracovaných rokov a veku. Na aký dôchodok máte nárok vy?

, 04.12.2019 08:00
kalkulačka, zápisník, rozmýšľanie Foto:
Pri priznávaní invalidného dôchodku sa prihliada aj na počet odpracovaných rokov.
debata
 • Ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať do 40 %, žiadosť o invalidný dôchodok vám bude zamietnutá.

  Príklad: Poistencovi bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 35 percent. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, pretože jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 35 %, a teda nie je vyššia ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

 • Ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať nad 40 %, invalidný dôchodok vám bude priznaný v prípade, že súčasne splníte aj podmienku potrebného počtu odpracovaných rokov. V takom prípade Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného dôchodku poistenca. Ak má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % (čiže najmenej 41 %) a zároveň do 70 %, bude poistenec dostávať toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného dôchodku.
 • Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70 %, potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita hranicu 70 %.
 • Pri priznávaní invalidného dôchodku sa prihliada aj na počet odpracovaných rokov: Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto: ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov, nad 45 rokov – najmenej 15 rokov. Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

  Príklad: Poistencovi, ktorý má 46 rokov, bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať 75 percent, invalidita mu vznikla od 10. mája 2016. Má však odpracovaných len 13 rokov. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Počet odpracovaných rokov potrebných na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pretože pán Karol do dňa vzniku invalidity nezískal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (získal 13 rokov) nemá nárok na invalidný dôchodok.

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, teda obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku

 • Ak ide o človeka, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
 • schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

 • Invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  (POMB x ODP x ADH) / 2

  alebo

  (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2

 • Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale
  • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
  • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
  • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.
 • Ak ide o poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  0,67 x ODP x ADH

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  (0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 12,6657 = 210,50 eura mesačne Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – o 7,40 eura na 217,90 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 × 50 % = 251,70 eura mesačne. Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – o 6,60 eura na 258,30 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy