Vianočné príspevky už putujú do rúk penzistov

Od trinásť do dvesto eur. Medzi týmito sumami sú výšky vianočných príspevkov, ktoré už od pondelka dôchodcom posiela Sociálna poisťovňa. Navyše nárok na príspevok bude mať viac penzistov ako vlani.

05.12.2019 06:00
Vianoce, radosť, úsmev Foto:
Ak penzista dostáva viac dôchodkov, ich sumy sa spočítajú. Jeden dôchodca má totiž nárok iba na jeden vianočný príspevok.
debata (3)

Kým vlani sa maximálna suma penzie, keď ešte mal dôchodca na vianočný príspevok nárok, pohybovala na úrovni 60 % priemernej mzdy na Slovensku, tento rok to bude až 65 %. Vlani bola maximálna suma penzie, pri ktorej sa ešte vyplácal, 572,40 eura, tentoraz sa pohybuje až na úrovni 658,50 eura. Maximálna výška vianočného príspevku v tomto roku dosahuje dvojnásobok vlaňajšieho príspevku – až 200 eur – a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.

„Poberateľom dôchodku v rozpätí od 210,21 do 420,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa výšky ich vyplácaného dôchodku od 200 do 124,33 eura. Tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od 420,41 do 658,50 eura mesačne, ho dostanú v rozpätí od 98,85 do 13,14 eura,“ uvádza sa v správe Sociálnej poisťovne.

Účelom vianočného príspevku je pomôcť väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. "Rozšíril sa okruh tých, ktorí naň majú nárok, a to o vyše 123-tisíc seniorov, čím počet poberateľov stúpne až na približne 1,3 milióna. Všetci seniori, ktorých dôchodok nepresahuje 658,50 eura, dostanú vianočný príspevok podľa výšky ich dôchodku. Vianoce totiž nie sú mimoriadnou finančnou záťažou len pre tých s najnižším dôchodkom, ale aj pre tých, ktorí počas života zarábali o niečo viac a odvádzali tým aj vyššie poistné. Mojou dlhodobou ambíciou a osobným záujmom je preto prechod z tohto príspevku na trinásty dôchodok. Vyviniem naďalej maximálne úsilie, aby ho dôchodcovia v blízkej budúcnosti dostali v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Práve tohtoročné zdvojnásobenie je výrazným krokom k tejto postupnej transformácií,“ povedal minister práce Ján Richter.

Pri vyplácaní vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera) a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia.

Ak penzista dostáva viac dôchodkov, ich sumy sa spočítajú. Jeden dôchodca má totiž nárok iba na jeden vianočný príspevok. Napríklad starobný dôchodok penzistu sa vypláca v sume 335,90 eura. Tento človek zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 138,40 eura. Suma dôchodkov sa sčíta a keďže dôchodca dostáva spolu 474,30 eura, má tento rok nárok na vianočný príspevok vo výške 79,45 eura. Vlani by pri rovnakej sume penzií dostal len 38,80 eura.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v decembri spolu s dôchodkom automaticky, teda netreba oň osobitne žiadať. Dostanú ho tí poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) či sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2019, ich dôchodok dosahuje najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na Slovensku. Rezort práce odhaduje výdavky súvisiace s výplatou vianočného príspevku približne na 154,3 milióna eur.

Čo je tento rok inak

  • zmenil sa výpočet vianočného príspevku, a teda aj samotný príspevok na dvojnásobok jeho doterajšej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = je už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet. Maximálna suma tak je 200 eur
  • nárok na maximálnu sumu budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvýšilo na 210,20 eura)
  • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
  • dostanú ho všetci penzisti, ktorých suma penzie alebo úhrn súm všetkých dôchodkov neprekračuje 65 % priemernej mzdy v hospodárstve (vlani bola priemerná mzda 1 013 eur). Doteraz bola maximálna suma, pri ktorej ešte penzista príspevok dostal, 60 % priemernej mzdy v hospodárstve

Počet dôchodcov

  • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa odhaduje na úrovni cca 1,30 milióna
  • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku o približne 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
  • navýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (o asi 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – o približne 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

  • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur
Zdroj: ministerstvo práce

Vianočné príspevky exekúciám nepodliehajú

Sociálna poisťovňa informuje poberateľov dôchodkov, ktorých dôchodky sú krátené z dôvodu exekučných konaní, že vianočný príspevok, ktorý bude vyplatený dôchodcom v decembri 2019 (nie všetkým, ale tým, ktorí spĺňajú stanovené podmienky výšky dôchodku alebo súhrnu dôchodkov), nepodlieha exekúcii. Príjemca ho dostane v takej výške, na akú má nárok. Exekútor mu naň nesmie siahnuť ani v prípade, že ho dôchodca dostane na účet v banke.

Vianočný príspevok totiž nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, preto ho nie je možné exekučne krátiť. Je to štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku.

Môže sa stať, že dôchodca potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku k dôchodku pre exekútora. Vtedy stačí, ak požiada Sociálnu poisťovňu o takýto doklad a tá mu ho vystaví aj na počkanie v každej pobočke či v Informačno-poradenskom centre v Bratislave na Ulici 29. augusta č. 8. O potvrdenie môže požiadať aj telefonicky, Sociálna poisťovňa mu ho obratom zašle na adresu bydliska, ktorú má evidovanú vo svojom systéme.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vianočný dôchodok #exekúcie dôchodkov