Vianočný dôchodok: Koľko peňazí dostanete?

Ak je vaša penzia 200 eur, dostanete príspevok v sume 200 eur; ak 400, dostanete 130. Ako sa vypočíta výška tohto príspevku? Ako sa počítala kedysi?

06.12.2019 06:00
dôchodca, dedko, meter, meranie Foto:
Sociálna poisťovňa by mala vyplácať vianočný dôchodok do maximálnej sumy mesačného dôchodku - 658,50 eura mesačne.
debata (7)
  • na poskytnutie vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané iným platiteľom, dôchodky z cudziny
  • Sociálna poisťovňa by mala vyplácať do maximálnej sumy mesačného dôchodku – 658,50 eura mesačne
  • každý penzista, ktorý dostáva dôchodok z cudziny, mal túto skutočnosť oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. septembra

Suma vianočného príspevku je

200,00 eur,
ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je do 210,20 eura,

od 200,00 do 124,33 eura,
ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 210,21 do 420,40 eura a určí sa podľa vzorca

200,00 – 0,36 x (D – 210,20)

od 98,85 do 13,14 eura,
ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 420,41 do 658,50 eura a určí sa podľa vzorca

max {174,52 – 0,36 x (D – 210,20);10}

pričom: D je výška dôchodkových príjmov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvyšuje na 210,20 eura), M je výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred jedného roka, pričom priemerná mzda za rok 2018 bola 1013 eur, VP je suma vianočného príspevku.
Niektoré sumy vianočného príspevku
penzia (v eurách) vianočný príspevok (v eurách)
145,50 200,00
198,00 200,00
198,10 200,00
198,20 200,00
199,48 200,00
200,00 200,00
204,66 200,00
210,00 200,00
235,00 191,08
398,90 132,07
409,40 128,29
438,50 92,34
494,40 72,21
529,80 59,47
555,30 50,29
572,40 44,13
601,30 33,73
658,50 13,14
Príklady sú len informatívne.

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2018

87,26 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2018 bola do 205,07 eura od 87,26 do 21,15 eura ak je suma dôchodku od 205,08 do 572,40 eura a určila sa podľa vzorca 87,26 – 0,18 x [(D + iný dôchodok) – 205,07] ľudia, ktorých penzia neprevýšila sumu 410,14 eura, dostali aj jednorazový príspevok v sume 12,74 eura

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2013

75 eur, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume do 198,09 eura, od 75 do 46,51 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume od 198,10 do 483 eur, a určila sa podľa vzorca VP = 75,00 – 0,10 x (D – 198,09)

Ako sa vyplácal v roku 2012

suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 194,58 eura, od 66,39 do 38,69 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 194,59 do 471,60 eura, a určila sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 194,58)

Ako sa vyplácal v roku 2011

suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 189,83 eura, od 66,39 do 39,24 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 189,84 eura do 461,40 eura, a určila sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 189,83)

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok #vianočný príspevok