Ak dostávate viac penzií, nárok máte len na jeden vianočný príspevok

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky.

10.12.2019 06:00
seniori, noviny, úsmev, radosť Foto:
Jeden dôchodca dostane iba jeden vianočný príspevok.
debata (3)

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 372,50 eura, zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 115,80 eura. Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 488,30 eura, mal by mať nárok na príspevok vo výške 74,41 eura.

Príklad 2

Penzista má dôchodok v sume 438,10 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 212,40 eura. Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta. Vianočný príspevok dostane v sume 16,02, keďže súčet jeho penzií je 650,50 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 198,40 eura a vdovský dôchodok v sume 398,40 eura. Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 596,80 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 35,35 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 325,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 194,40 eura. Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 519,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 63,07 eura.

Príklad 5

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 153,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 261,60 eura. Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 415,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 126,24 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva penziu 465,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 215,50 eura mesačne. Spolu tak dostáva 681,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vianočný príspevok nevyplatí, pretože súhrn jeho penzií je vyšší ako maximálna suma dôchodku, pri ktorej je ešte nárok na vianočný príspevok, teda vyššia ako 658,50 eura.

Príklad 7

Invalidný dôchodca dostáva penziu 342,50 eura mesačne a sirotský dôchodok v sume 115,50 eura mesačne. Spolu tak dostáva 458,00 eur. Sociálna poisťovňa by mu mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 85,32 eura.

Príklad 8

Poistenec dostáva dva sirotské dôchodky spolu v sume 524,80 eura mesačne. Sociálna poisťovňa by mu mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 61,27 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

Vianočný príspevok dostane len penzista s bydliskom na Slovensku

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa iba tým poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho vyplatenie stanovené zákonom o poskytovaní vianočného príspevku. Jednou z podmienok je, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území Slovenska. Miesto bydliska pritom nemusí byť totožné s miestom, kde má poberateľ dôchodku hlásený trvalý pobyt. Bydliskom sa rozumie miesto, kde poberateľ dôchodku býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvale, najmä miesto, kde má svoj byt, rodinu, poprípade kde pracuje, ak tam reálne býva. Ide o miesto faktického žitia. Napriek tomu, že miesto bydliska a miesto trvalého pobytu bývajú zvyčajne totožné, tieto dva pojmy nie je možné zamieňať. Posúdenie a určenie miesta bydliska je v každom prípade viazané na individuálnu situáciu dotknutého poberateľa dôchodku a je potrebné postupovať individuálne. Ak má Sociálna poisťovňa za preukázané, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území iného štátu, a zároveň má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vianočný príspevok nevyplatí, pretože poberateľ dôchodku nespĺňa podmienky určené zákonom.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok #vianočný príspevok