Prvá a druhá zmena v penziách 2020: Vek a valorizácia

Prvá zmena spočíva v tom, že vek odchodu do dôchodku udáva tabuľka. Druhou zmenou je valorizácia (zvýšenie) dôchodkov o 2,9%, najmenej o 2%.

08.01.2020 07:00
dôchodca, radosť, ukazovanie Foto:
O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.
debata

Zmena prvá: Vek odchodu do penzie udáva tabuľka

V súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa od januára 2020 upúšťa od určovania dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu. Od tohto dátumu zákon pevne stanovuje dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí prehľadne v prílohe zákona.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto mesiaca.

Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku na výpočet veku odchodu do dôchodku

Príklady

Poistenka narodená: 31. marca 1957
Počet vychovaných detí: 2
Dôchodkový vek: 61 rokov a 9 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 31. december 2018

Poistenka narodená: 1. apríla 1967
Počet vychovaných detí: 7
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 1. október 2029

Poistenec narodený: 20. augusta 1961
Dôchodkový vek: 63 rokov a 2 mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 20. október 2024

Poistenec narodený: 31. augusta 1959
Počet vychovaných detí: 3
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 28. február 2022

Poistenec narodený: 20. mája 1958
Dôchodkový vek: 62 rokov a 8 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 20. január 2021

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

Zmena druhá: Valorizácia

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. „O zvýšenie dôchodku nemusia penzisti žiadať. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020,“ vysvetlila Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov:
Dôchodok vyplácaný v plnej sume zvýšenie najmenej Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice zvýšenie najmenej
starobný 9,00 starobný 2,70
predčasný starobný 8,70 predčasný starobný 3,20
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,60 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,90
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,30 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80
vdovský a vdovecký 5,80 vdovský a vdovecký 2,50
sirotský 2,70 sirotský 1,40

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v penziách #zmeny v roku 2020