Invaliditu nepodmieňuje dlhodobá péenka

, 20.02.2020 07:23
žena, bolesť, starosti
Podľa novely zákona, ktorá začala platiť v septembri, už niektorí poistenci nemusia chodiť na lekársku posudkovú činnosť. Autor:

Ročná péenka nie je podmienkou automatického nároku na invalidný dôchodok. Treba oň riadne požiadať a splniť všetky potrebné podmienky na jeho priznanie. Poistenca môže lekár „vypísať“ ako práceneschopného aj na viac ako rok, ale uplynutím 52 týždňov péenky mu automaticky zaniká nárok na dávku nemocenské. Následne, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, môže požiadať o priznanie invalidného dôchodku.

Nádorové ochorenia, poruchy obehovej sústavy, nervového systému, pohybového aparátu či duševné poruchy. To sú najčastejšie choroby, ktoré ženú Slovákov do invalidity. „Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v minulom roku posúdili na základe žiadosti o invalidný dôchodok zdravotný stav 24 689 osôb. Celkovo bolo novouznaných 19 534 invalidít, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou osobou 5 314 žiadateľov o dávku,“ informuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „V 5 155 prípadoch nebola posudkovým lekárom invalidita uznaná, keďže žiadatelia nespĺňali zákonom stanovené zdravotné kritériá,“ konštatoval.

Človek sa stáva invalidným až vtedy, ak má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou. Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Uznávanie invalidity je výlučne odbornomedicínska záležitosť a určujú ju posudkoví lekári sociálneho poistenia. Podkladom na jej posúdenie sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov podľa druhu zdravotného postihnutia. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať podľa štádia a rozsahu zdravotného postihnutia, neurčuje percento danej choroby, ale pokles schopnosti pracovať pri najzávažnejšom invalidizujúcom ochorení.

Podľa novely zákona, ktorá začala platiť v septembri, už niektorí poistenci nemusia chodiť na lekársku posudkovú činnosť. Novela umožňuje v niektorých prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude potrebná. „To znamená, že zdravotný stav posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to len ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad ťažkých onkologických prípadov, po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, po amputácii končatín a podobne,“ povedal Višváder.

To, či je prítomnosť poistenca pri zisťovacích lekárskych prehliadkach alebo pri kontrolných lekárskych prehliadkach potrebná, alebo nepotrebná, určí posudkový lekár. Posudkový lekár bude vychádzať z odborných lekárskych nálezov doložených na posúdenie zdravotného stavu, ktoré budú dokumentovať stupeň – štádium závažnosti zdravotného postihnutia. Ak však bude poistenec trvať na posúdení zdravotného stavu v jeho prítomnosti, posudkový lekár ho vždy predvolá.

Človek, ktorý je uznaný za invalidného, sa musí zúčastňovať kontrolných prehliadok. Ak na kontrolu nepríde a ani sa neospravedlní, Sociálna poisťovňa mu výplatu invalidného dôchodku pozastaví. Vlani v rámci kontrolnej činnosti posúdili posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 42 795 poberateľov invalidného dôchodku. „V 38 222 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. V 2 927 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu invalidného dôchodcu. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky bolo znížené percento invalidity v 1 156 prípadoch a invalidita bola zrušená v 490 prípadoch,“ dodal Peter Višváder.

Príklady výpočtu: Koľko peňazí dostanete

Príklad č. 1: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 13,6361 = 226,60 eura mesačne
Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu o 7,60 eura mesačne na 234,20 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 13,6361 × 50 % = 271 eur mesačne.
Táto suma bude následné zvýšená o valorizáciu o 7,90 eura mesačne na 278,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#práceneschopnosť #nádorové ochorenia #invalidita
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku