Pri zamestnanom dôchodcovi nezáleží na tom, či má náš alebo zahraničný dôchodok. Výnimky má rovnaké

27.02.2020 09:58
senior, dôchodok, dôchodca, laptop, notebook
Ilustračné foto. Autor:

Výnimky z platenia poistného, ktoré sa vzťahujú na poberateľov starobných dôchodkov sa vzťahujú aj na zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť v SR a pritom má priznaný starobný dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu únie.

Priznanie starobného dôchodku podľa právnych predpisov iného členského štátu EÚ sa na účely platenia poistného na sociálne poistenie posudzuje rovnako ako priznanie slovenského starobného dôchodku. Na takýchto zamestnancov s pravidelným príjmom sa nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti a ani poistné na invalidné poistenie. Ak ide o dohodára, za neho zamestnávateľ vykoná zrážku len na starobné poistenie.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. 1. 2020 je pre neplatenie poistného rozhodujúci deň vydania rozhodnutia o dôchodku, teda už nie deň, od ktorého je dôchodok priznaný. Zamestnanec by mal vo vlastnom záujme rozhodnutie o dôchodku zamestnávateľovi preukázať, pričom suma dôchodku nemusí byť viditeľná. Uvedené platí aj o invalidných dôchodkoch, v prípade invalidného dôchodku je potrebné preukázať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#výnimka z poistného #poistné #penzia #mzda #dôchodok #dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku