Počet dôchodkov posielaných do zahraničia vzrástol na vyše 300 tisíc

04.03.2020 12:47
dôchodca, úsmev, radosť
Ilustračné foto. Autor:

Okrem domácich dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa aj dôchodky do cudziny. Za minulý rok eviduje 300 598 pravidelne mesačne vyplácaných dôchodkov do krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ a EHS).

Je to o vyše 15 tisíc viac ako v roku 2018, kedy do týchto krajín Sociálna poisťovňa zaslala spolu 285 103 dôchodkov. Ďalších 13 833 dôchodkov vyplácala Sociálna poisťovňa vlani štvrťročne do ostatných krajín, čo je o vyše 600 viac ako v roku 2018.

Najviac pravidelne vyplácaných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa v roku 2019 zasielala do krajín EÚ a EHS, smerovalo do Českej republiky (celkovo 152 304), Nemecka (40 986), Rakúska (30 488) a Maďarska (24 577). Najviac pravidelne vyplatených dôchodkov do krajín EÚ a EHS za rok 2019 bolo starobných (203 312), invalidných (50 423) a vdovských (31 891) dôchodkov.

Do ostatných štátov sa najviac dôchodkov vyplatilo do Kanady (5 333), USA (4 226) a Austrálie (3 127) a tiež pri nich prevažovali najmä starobné (12 583) a vdovské dôchodky (922).

Do krajín, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách, vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Potvrdenie o žití sa predkladá štyrikrát do roka a to vždy k 1. januáru, k 1. aprílu, k 1. júlu a k 1. októbru kalendárneho roka.

Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Potvrdenie o žití sa predkladá jedenkrát ročne a to k 31. januáru daného roka.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#zahraničie #Sociálna poisťovňa #penzie #dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku