Predčasný dôchodok: Štyri podmienky súčasne

Ak spĺňate všetky štyri podmienky, ako treba v súčasnej situácii požiadať o predčasný dôchodok? A čomu sa treba vyhnúť, aby ste neprišli o odchodné?

, 20.04.2020 06:00
seniori, manželia, úsmev, kalkulačka Foto:
Poistencom, ktorí chcú v čase koronakrízy požiadať o niektorú z dôchodkových dávok (starobný, predčasný, vdovský/vdovecký či invalidný dôchodok), v súčasnosti až do odvolania nie je osobné spisovanie žiadostí v pobočkách umožnené.
debata

Nárok na predčasný dôchodok, má človek, ktorý:

 • odpracoval minimálne 15 rokov,
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 252,30 eura,
 • nesmie pracovať.

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku
Postupuje sa pritom podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných rokov)
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 13,6361 eura)

2. Takto vypočítaná suma sa zníži
Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

V súčasnosti sa žiada o dôchodok zmeneným postupom

Poistencom, ktorí chcú v čase koronakrízy požiadať o niektorú z dôchodkových dávok (starobný, predčasný, vdovský/vdovecký či invalidný dôchodok), v súčasnosti až do odvolania nie je osobné spisovanie žiadostí v pobočkách umožnené. Pobočky si v súčasnosti môžu so žiadateľom o dôchodkovú dávku len dohodnúť termín (deň, hodinu), kedy príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok, ktorú medzitým vzájomnou telefonickou komunikáciou pripravia na základe doručenej žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok (ktorú zaslali elektronicky, poštou alebo osobne vhodením do určenej schránky v priestoroch pobočky) alebo na základe rezervácie. Postup je zverejnený aj na webovej stránke www.socpoist.sk.

O spísanie žiadosti o dôchodok preto treba požiadať jedným z týchto spôsobov:

 • buď elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok, alebo
 • vyplniť tlačivo na webovej stránke: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom, alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty – pobočky, alebo
 • vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok osobne vhodiť do schránky v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne. Vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s pandémiou prosia o zhovievavosť. Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľom o dôchodok je potom tento:

 • Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje a následne žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.
 • Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom, alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.
 • V nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.
 • Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
 • V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť v obálke, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
 • Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie o priznaní dôchodku.
 • Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.

Ak pôjdete na úrad práce, prídete o odchodné

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.

Predčasní penzisti si môžu privyrobiť

Zákon nedovoľuje, aby bol niekto súčasne povinne dôchodkovo poistený a poberal predčasnú penziu. Jedinou výnimkou je práca na dohodu, pri ktorej si penzista uplatní odvodovú výnimku a ročne nezarobí viac ako 2 400 eur.

Ak sa predčasný penzista zamestná na zmluvu alebo na dohodu a neuplatní si odvodovú výnimku, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu dôchodku. O uvoľnenie výplaty svojho dôchodku môže požiadať až po tom, Keď prestane pracovať, alebo keď dosiahne dôchodkový vek. Po jeho dovŕšení sa už považuje za riadneho starobného dôchodcu, a preto môže pracovať bez obmedzení.

Keďže neexistuje žiadna minimálna hranica, od ktorej by sa platili odvody, predčasní penzisti si nemôžu prácou na zmluvu privyrobiť ani zopár eur. Bez ohľadu na výšku ich zárobku by im Sociálna poisťovňa zastavila výplatu dôchodku. Každý by si mal preto vopred rozmyslieť, či je pre neho výhodnejšie pracovať, alebo poberať predčasný dôchodok.

Predčasným penzistom, ktorým vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia.

Nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Výplata predčasného starobného dôchodku sa obnoví na základe žiadosti. Predčasný penzisti môže vtedy zároveň požiadať aj o zvýšenie svojho dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Úrad práce
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy