Invalidní dôchodcovia: Kontrolná prehliadka je povinná

... ak nechcete prísť o peniaze. Ak sa však dostavíte na všetky prehliadky a popri poberaní invalidného dôchodku aj pracujete, tak sa vám táto dávka zvýši.

, 07.07.2020 08:00
doktor, dôchodkyňa, papiere, čítanie,... Foto:
Invalidita a práca, ak vám to váš stav dovolí, sa nevylučujú. Pri psychiatrických poruchách lekári dokonca prácu odporúčajú.
4
  • jej účelom je preskúmanie, či naďalej spĺňate podmienku na účely poberania invalidného dôchodku.
  • vykonáva sa v pobočke Sociálnej poisťovne a posudkový lekár počas nej zhodnotí predchádzajúci posudkový záver, posúdi váš aktuálny zdravotný stav so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotí priebeh a očakávaný vývoj zdravotného stavu. Jej súčasťou je aj preskúmanie dodržiavania liečebných a rehabilitačných odporúčaní, odporúčaní na obnovenie pracovnej schopnosti a opatrení na vhodné pracovné uplatnenie a určenie následnej kontrolnej lekárskej prehliadky
  • lehotu následnej prehliadky určí v závislosti od povahy, dynamiky a predpokladaného vývoja zdravotného stavu, spravidla do troch rokov
  • len výnimočne pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou, nie je kontrolná prehliadka potrebná (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti)
  • trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak posudkový lekár neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia
  • zmena percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená zlepšením, prípadne zhoršením zdravotného stavu, jeho výraznou stabilizáciou, vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára

Príklad

Pani Iveta bola v roku 2016 uznaná za invalidnú pre ťažké degeneratívne zmeny oboch bedrových kĺbov s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %. V tom čase rozsahy pohybov v oboch kĺboch boli len naznačené, rotačné pohyby v nich nebolo možné vôbec vykonať. Posudkový lekár určil kontrolnú prehliadku o dva roky, keďže bola objednaná na operáciu jedného bedrového kĺbu na december 2017 a v priebehu roku 2018 na operáciu druhého.

Pri kontrolnej prehliadke v júli 2019 bolo zistené, že operácia jedného bedrového kĺbu bola vykonaná podľa plánu, následne rehabilitovala. V máji 2019 podstúpila operáciu druhého kĺbu. Pretože v čase kontrolnej prehliadky ešte absolvovala rehabilitácie, a navyše posledný polrok bola liečená aj pre bolesti chrbtice v krížovej oblasti, posudkový lekár ju naďalej uznal za invalidnú s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %, ale už nie pre ťažké degeneratívne zmeny na oboch bedrových kĺboch, ale pre stav po ich obojstrannej endoprotéze s obmedzením pohybu, s ešte neukončenou liečbou. Opätovnú prehliadku určil na jún 2020.

Pri nej bolo zistené, že liečba po operácii bedrových kĺbov bola ukončená. Pooperačný stav bol bez komplikácií, rozsahy pohybov v kĺboch boli len s minimálnym obmedzením, svalstvo nôh dobre tonizované. Teda operáciou došlo k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu. Na základe týchto skutočností posudkový lekár naďalej uznal poistenca za invalidného, ale znížil mieru poklesu schopnosti pracovať na 55 % (z možného rozpätia 45 až 55 %). Túto hodnotu zvýšil o 10 % pre pretrvávajúce ťažkosti v krížovej časti chrbtice, liečené opakovane infúziami a rehabilitáciou.

Miera poklesu schopnosti pracovať pani Ivety bola po opakovaných kontrolných prehliadkach, keďže sa jej zdravotný stav zlepšil, posudkovým lekárom znížená zo 75 na 65 %.

Za prácu aj vyššia penzia

Poberanie invalidného dôchodku a zamestnanie sa nevylučujú. Platná legislatíva žiadnym spôsobom neobmedzuje nárok na výplatu invalidného dôchodku a jeho sumu z dôvodu, že jeho poberateľ pracuje.

Čiže ak ste invalidný dôchodca a pracujete, ak vám to váš zdravotný stav dovolí, môžete tak robiť bez obáv, že by ste o svoju penziu prišli. Lekári dokonca u mnohých psychiatrických ochorení fyzickú aktivitu dokonca odporúčajú ako terapiu na udržiavanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Po priznaní invalidného dôchodku môžete navyše z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu opäť požiadať o posúdenie invalidity a stanovenie miery poklesu schopnosti pracovať. Zhoršenie zdravotného stavu však musí byť preukázané a potvrdené odbornými lekárskymi nálezmi. Ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne po posúdení zdravotného stavu poistenca stanoví vyššiu percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať, Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení sumy invalidného dôchodku. Stačí pritom podať neformálnu žiadosť.

Ak s týmto rozhodnutím nesúhlasíte, máte právo podať proti nemu opravný prostriedok, a to v lehote do 30 dní od jeho doručenia v Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, alebo na krajskom súde príslušnom podľa miesta jeho bydliska, a to písomne alebo ústne do zápisnice.

O možnosti jeho podania ste poučený v rozhodnutí Sociálnej poisťovne. V konaní o opravnom prostriedku zdravotný stav opätovne prehodnocuje posudkový lekár pobočky, prípadne s posudkovým lekárom ústredia. Konanie ukončí príslušný krajský súd, ktorého právnym názorom je Sociálna poisťovňa viazaná.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
4 debata chyba
Viac na túto tému: #prehliadka #práca popri dôchodku #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca