Valorizácia 2021: Kedy dostanete zvýšenú penziu a príklady výpočtu

O koľko peňazí sa zvýši váš dôchodok od januára a k akému dátumu? Pozrite si príklady.

, 10.08.2020 06:00
peniaze, dôchodok, penzia, seniori Foto:
Ilustračné foto.
5

1. januára 2021, ak bol dôchodok priznaný pred 1. 1. 2021 a vypláca sa k tomuto dňu

Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti pracovať je 75 %, sa k 1. 1. 2021 vypláca v sume 328,10 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 9,40 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2021 zvýši na sumu 337,50 eura mesačne.

Deň priznania penzie v roku 2021, ak je priznaná v roku 2021

Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti pracovať 65 %), bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2021 v sume 372,00 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 9,70 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 381,70 eura mesačne.

Deň opätovného vzniku nároku na výplatu penzie v roku 2021, ak sa nevypláca 1. januára 2021

Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 196 eur dňa 10. 5. 2020, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2021. Od 1. 9. 2021 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 196 eur, ku ktorej bude patriť zvýšenie o 5,10 eura. Od 1. 9. 2021 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok v sume 201,10 eura mesačne.

Príklady zvýšenia

Príklad 1:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 396,50 eura.
Valorizácia o 2,6 % – 10,30 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o percentuálnu valorizáciu, keďže suma 10,30 je vyššia ako pevná garantovaná suma zvýšenia – 9,40 eura. Bude tak dostávať 406,80 eura.

Príklad 2:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 475,40 eura.
Valorizácia o 2,6 % – 12,40 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 12,40 eura, čo je viac ako 9,40 eura. Bude tak dostávať 487,80 eura.

Príklad 3:

Dôchodca poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 524,90 eura a vdovecký dôchodok, ktorý je krátený, vo výške 70 eur.
Valorizácia starobného dôchodku o 2,6 % – 13,70 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
 
Valorizácia vdoveckého dôchodku o 2,6 % – 1,90 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 2,60 eura
Tomuto penzistovi bude starobný dôchodok zvýšený o 13,70 eura, teda o percentuálnu valorizáciu, a krátený vdovecký dôchodok o dôchodcovskú infláciu – 2,60 eura. Bude tak dostávať spolu 611,20 eura.

Príklad 4:

Dôchodca poberá sólo starobný dôchodok vo výške 300 eur.
Valorizácia starobného dôchodku o 2,6 % – 7,90 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Tomuto penzistovi bude starobný dôchodok zvýšený o pevnú sumu, keďže je vyššia ako percentuálne zvýšenie penzie. Bude tak dostávať 309,40 eura.

Príklady sú len ilustračné.

Minimálne valorizačné pevné sumy dôchodkov pre rok 2021 a hraničné sumy dôchodkov daného druhu medzi percentuálnou valorizáciou a valorizáciou pevnou sumou
Druh dôchodku Minimálna pevná suma zvýšenia (v eurách) Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené dôchodky  
starobný dôchodok 9,40 361,60
predčasný starobný dôchodok 9,10 350,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 4,40 169,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 7,80 300,10
vdovský a vdovecký dôchodok 6,00 230,80
sirotský dôchodok 2,80 107,70
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu  
starobný dôchodok 2,90 111,60
predčasný starobný dôchodok 3,30 127,00
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 1,90 73,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 3,00 115,40
vdovský a vdovecký dôchodok 2,60 100,10
sirotský dôchodok 1,40 53,90
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne
Poznámka: Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).

V tabuľke uvádzame aj hraničné sumy, t. j. sumy, kedy sa stáva percentuálna valorizácia dôchodku pre dôchodcov výhodnejšia. Napríklad v prípade nekráteného starobného dôchodku je to suma 361,60 eura, teda pre poberateľa nekráteného starobného dôchodku, ktorého suma dôchodku je 361,60 eura alebo vyššia bude výhodnejšie percentuálne zvýšenie dôchodku v porovnaní so zvýšením o pevnú sumu 9,40 eura.

Ktoré penzie zvýšené nebudú:

  • pozostalostné dôchodky
  • vdovský, vdovecký, sirotský,
  • vymerané zo starobného, z predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2021 už bol zvýšený.
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
5 debata chyba
Viac na túto tému: #zvyšovanie penzií #valorizácia #sumy dôchodku #penzie #euro #dôchodky