Plný invalidný dôchodok? Najčastejšie pre onkologické choroby

Až 56 percent všetkých priznaných "plných“ invalidných dôchodkov tvorili v prvom polroku tohto roka nádorové ochorenia. Podobne ako minulý rok tak zostávajú na čele rebríčka pri uznávaní plnej invalidity posudkovými lekármi.

11.08.2020 08:00
žena, bolesť hlavy, migréna Foto:
Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.
debata (6)

"Za nádorovými ochoreniami nasledujú ako dôvod invalidity duševné poruchy a poruchy správania (249 novouznaných invalidít) či choroby obehovej sústavy (242),“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Pri invaliditách s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť od 40 do 70 percent, nesprávne nazývaných aj "polovičné“, ktoré Sociálna poisťovňa uznala za prvých šesť mesiacov tohto roka v 6 693 prípadoch, boli najčastejšími dôvodmi uznania choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (1 818), duševné poruchy a poruchy správania (1 081) či choroby obehovej sústavy (712).

Každý, kto chce o túto dávku žiadať, musí byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nemá nárok na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Nárok naň vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov. Dostať ho môže aj človek, ktorý sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšil vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. "Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti pracovať, je individuálnou a citlivou záležitosťou. "Určuje sa podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Ak v nej zdravotné postihnutie, ktoré spôsobilo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca, nie je uvedené, vychádza sa z najviac porovnateľného zdravotného postihnutia,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

"Poistenec, ktorý sa po splnení ostatných podmienok zaujíma o invalidný dôchodok, by sa mal najskôr poradiť so svojím lekárom. Ten mu po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Dôležité je tiež vedieť, že ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, prípadný invalidný dôchodok sa v oboch prípadoch skráti na polovicu,“ upozornil Višváder.

Ľudia, ktorí už invalidný dôchodok poberajú, zvyčajne musia chodiť na kontrolné prehliadky. Ak sa u invalidného dôchodcu predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti pracovať, Sociálna poisťovňa ho predvolá na kontrolnú lekársku prehliadku. Predvolanie a termín takejto prehliadky posudkový lekár oznámi poštou. Ak invalidný dôchodca na posúdenie nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku. Jeho výplatu je možné opätovne uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) bola na konci júna 392,85 eura a pri invalidných dôchodkoch s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť od 40 do 70 percent 216,63 eura. Sociálna poisťovňa vyplácala na konci polroka celkovo 233 629 invalidných dôchodkov.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #onkologické ochorenia #invalidita