Štát zmrazí minimálne dôchodky - možno až na dvanásť rokov

Viac ako 216-tisíc dôchodcov, ktorí poberajú penzijné minimum, sa jeho zvýšenia nedočká. A to, podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, najbližších dvanásť rokov.

29.09.2020 06:00
manželia, prekvapenie Foto:
Nie je fér, aby dôchodcovia, ktorí pracovali menej, mali vyšší dôchodok ako tí, ktorí odpracovali viac rokov.
debata (393)

V súčasnosti sa sumy penzijného minima odvíjajú od priemernej mzdy a od odpracovaných rokov. Po novom sa budú opäť odvíjať od sumy životného minima a kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, čo znamená, že penzistovi sa započíta iba ten rok, keď zarobil aspoň 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur, keďže priemerná mzda vlani bola 1 092 eur.

„Ministerstvo práce navrhuje zmrazenie nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020 z dôvodu zavedenia spravodlivosti a úpravy podmienok poskytovania minimálneho dôchodku a spravodlivej valorizácie minimálnych dôchodkov. Nie je fér, aby dôchodcovia, ktorí pracovali menej, mali vyšší dôchodok ako tí, ktorí odpracovali viac rokov. Rovnako by bolo nespravodlivé, ak by sa jednej skupine dvíhal dôchodok oveľa rýchlejšie ako druhej. Preto rezort práce navrhuje valorizáciu minimálnych dôchodkov podľa výpočtu od životného minima,“ približuje návrh novely zákona Michaela Slivková Kirňaková z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

V priebehu roku 2019 boli prijaté právne úpravy, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 nadviazala suma minimálneho dôchodku na priemernú mzdu v hospodárstve a upustilo sa od zohľadňovania výlučne tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia (t. j. rokov dôchodkového poistenia s priemerným zárobkom najmenej na úrovni 24,1 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky). „Uvedené zmeny v spôsobe určovania sumy minimálneho dôchodku a podmienkach nároku na minimálny dôchodok spôsobili významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení, ako aj samotného účelu zavedenia minimálneho dôchodku, teda zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi,“ informuje Slivková Kirňaková.

V súlade so záväzkom vyplývajúcim z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 „zaviesť spravodlivosť a upraviť podmienky poskytovania minimálneho dôchodku a zvážiť spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov“, sa navrhuje zmrazenie nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Podľa Slivkovej Kirňakovej to znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude od 1. januára budúceho roka 334 eur a 30 centov mesačne.

„Keďže vlani sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu jeho sumy pristúpilo až potom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura. Na základe dostupných makroekonomických prognóz predpokladáme, že opätovné zvyšovanie minimálneho dôchodku nastane okolo roku 2032, teda základná suma minimálneho dôchodku z roku 2020 bude nižšia ako 136 % životného minima,“ dodala hovorkyňa rezortu práce.

Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti.

Prijatie novely zákona od januára budúceho roka prinesie štátnej kase úsporu takmer 59 miliónov eur už na budúci rok, v roku 2022 by sa malo ušetriť viac ako 76 a v roku 2023 by zmena zákona mala priniesť úsporu až 103 miliónov eur.

© Autorské práva vyhradené

393 debata chyba
Viac na túto tému: #zmrazenie #minimálny dôchodok