Otázky a odpovede o starobnom dôchodku: Ako sa vypočíta výška mojej penzie?

Kedy si nájdete na účte prvú penziu? Aká bude vysoká? Ako sa dá dôchodok zvýšiť? Aká suma vám musí ostať pri exekúcii dôchodku? Druhá desiatka otázok.

10.11.2020 08:00
muž, dôchodca, penzista, notebook, práca Foto:
Čo môžem urobiť, ak som s výškou môjho dôchodku nespokojný?
debata

11. Ako sa vypočíta výška mojej penzie? Dá sa uviesť konkrétny príklad človeka, ktorý skončil strednú školu s maturitou, od svojich 18 rokov pracoval a jeho mzda kopírovala priemernú mzdu v hospodárstve?

Dôchodky sa počítajú individuálne a hodnotí sa každý jeden deň poistenia a vymeriavacie základy spravidla od roku 1984. Uvedený príklad preto nemožno zovšeobecniť. Žiaden človek nedosahuje priemernú mzdu počas celého aktívneho pracovného života. Môže mať aj obdobia starostlivosti o dieťa, obdobia nezamestnanosti, obdobia zamestnania v zahraničí a pod.

Dôchodok sa počíta tak, že sa obdobie dôchodkového poistenia vynásobí priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak by sme to aspoň orientačne premietli na príklad: priemerný osobný mzdový bod pri priemernej mzde je 1,0012; obdobie dôchodkového poistenia je u spomínaného poistenca 43 rokov a aktuálna dôchodková hodnota na tento rok je 13,6361 eura. Keď to vynásobíme, dostaneme sumu starobného dôchodku 587,10 eura a ešte k tomu patrí valorizácia na tento rok, čiže suma dôchodku je 604,20 eura.

12. Od 1. januára 2021 odchádzam do dôchodku – kedy môžem reálne čakať na účte prvý dôchodok?

Lehota vybavenia je do 60 dní od spísania žiadosti o dôchodok a môže sa predĺžiť o ďalších 60 dní, ak chýbajú nejaké doklady a treba veci došetriť. Žiadosť o dôchodok možno spisovať aj spätne, napr. ak poistenec 10. októbra 2020 spisoval žiadosť o dôchodok, pričom požiadal o priznanie dôchodku od 1. januára 2020, lebo od tohto dňa splnil podmienky.

Lehota 60 dní sa počíta od spísania žiadosti – od 10. októbra 2020. Ak sú predložené všetky doklady a Sociálna poisťovňa už nemusí nič zisťovať, do 60 dní je o dôchodku rozhodnuté. Poistenec o tom dostane písomnú informáciu a súčasne sa mu spätne poukáže aj doplatok na dôchodku od 1. januára 2020.

13. Je ohraničený čas, do ktorého môžem o dôchodok požiadať spätne?

Ak dovŕšite dôchodkový vek, nemusíte hneď požiadať o penziu. Môžete napríklad naďalej pracovať bez toho, aby ste dôchodok poberali. Ak sa po nejakom čase rozhodnete požiadať o dôchodok, môžete tak urobiť aj spätne. Vyplatený vám však môže byť najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Ak ste teda dôchodkový vek dovŕšili v roku 2015 a o dôchodok požiadate v roku 2020 so spätnou platnosťou, bude vám vyplatený iba od roku 2017 (čiže najviac tri roky spätne).

14. Čo môžem urobiť, ak som s výškou môjho dôchodku nespokojný?

Máte možnosť sa proti rozhodnutiu o priznaní a výške dôchodku odvolať a predložiť dokumenty, ktoré preukážu, že nejaké obdobie či zárobky neboli vôbec zarátané alebo neboli zarátané správne. Ak nebudete spokojný ani s výsledkom odvolania, môžete sa obrátiť aj na súd. Všetky tieto informácie sú vysvetlené v poučení písomného rozhodnutia o dôchodku. Lehota na odvolanie je 30 dní od doručenia písomného rozhodnutia.

15. Ako si môžem zvýšiť budúci dôchodok?

Výšku budúcej penzie poistenec ovplyvňuje už počas svojho aktívneho života. Zvýšiť si ju môže tým, že viac zarába – napr. má dva pracovné pomery alebo pracovný pomer a SZČO, prípadne si platí dobrovoľné dôchodkové poistenie, čiže dosahuje vyššie vymeriavacie základy, ktoré vstupujú do výpočtu dôchodku. Okrem toho je dôležité aj to, aké dlhé je obdobie jeho zamestnania. V princípe – dlhšie odpracované obdobie znamená aj vyšší dôchodok.

16. Môže si aj zamestnanec platiť dobrovoľné odvody na penziu?

Áno, zamestnanec sa môže prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

17. Ako priznávanie starobného dôchodku ovplyvní tzv. tvrdý brexit?

Do konca roku 2020 sa stav sociálneho zabezpečenia nemení. Občania Slovenskej republiky, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, majú nárok na započítanie odpracovaného obdobia na všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa, príp. dôchodok).

Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine. Do skončenia prechodného obdobia (do 31. decembra 2020) EÚ a Spojené kráľovstvo hľadajú spoločnú reč a riešenie do budúcnosti, a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

18. Mám nariadenú exekúciu z dôchodku. Aká suma mi musí zostať na pokrytie základných životných potrieb?

Základná výška pre dôchodcu ako povinného, ktorá mu musí zostať, je 100 % životného minima, čo od 1. júla 2020 predstavuje 214,83 eura mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima, čo od 1. júla 2020 predstavuje 107,41 eura mesačne.

Výška základnej sumy závisí od počtu osôb, ktorým povinný poskytuje výživné, sumy životného minima platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodkovej dávky vykonávajú, toho, či je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa či od poskytovania starostlivosti povinnému v zariadení sociálnych služieb.

19. Líši sa suma, ktorá dôchodcovi s exekúciou musí zostať na pokrytie životných nákladov, ak je penzista v domove dôchodcov?

Áno, líši sa. Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima.

20. Prečo priznanie dôchodku neznamená koniec exekučných zrážok?

Pretože dôchodky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu, a teda aj z dôchodku sa vykonávajú zrážky. Je to zákonný postup.

Odpovede vypracoval: odbor komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #starobný dôchodok #otázky a odpovede #exekúcie dôchodkov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy